Jak faktura zbiorcza ułatwia działalność, kiedy przeprowadza się w jednym miesiącu kilka transakcji z tym samym klientem?

Od nowego roku weszły w życie korzystne dla przedsiębiorców zmiany dotyczące fakturowania. Obecnie na jednej zbiorczej fakturze można udokumentować dostawę kilku towarów lub usług dokonanych w trakcie tego samego miesiąca u jednego kontrahenta. To rozwiązanie zmniejsza ilość papierkowej roboty w firmie i oszczędza czas przedsiębiorców.

Wystawienie faktury zbiorczej

Przepisy podatkowe umożliwiają przedsiębiorcom wystawienie jednej faktury na koniec miesiąca, która dokumentuje wszystkie transakcje z danym kontrahentem.

Jak widać, dokument ten nie nosi w przepisach nazwy „faktura zbiorcza”, ale z powodzeniem można go tak określić. Podczas wystawiania takiej faktury zbiorczej należy pamiętać, aby na fakturze znalazła się data wystawienia (ostatni dzień miesiąca) oraz daty, w których miały miejsce poszczególne transakcje. (Co prawda przepisy nie definiują tej ostatnie kwestii wprost, ale zapewne jest to najbezpieczniejsze rozwiązanie.)

wystawianie faktury zbiorczej

Taki dokument jest opcjonalny, nawet jeśli ma miejsce opisana sytuacja. Wybór ilości towarów lub usług na rzecz jednego kontrahenta na fakturze zależy od przedsiębiorcy. Pozostałe transakcje mogą się znaleźć na innej fakturze zbiorczej lub klasycznej – dokumentującej każdorazową transakcję. Przy czym faktura zbiorcza może okazać się przydatna, ponieważ zmniejsza liczbę przechowywanych i tworzonych dokumentów.

Dla kogo faktura zbiorcza?

Faktura zbiorcza to rozwiązanie korzystne dla przedsiębiorców, którzy cyklicznie dokonują takich samych transakcji. Skorzystać z niej mogą przedstawiciele różnych branż – zarówno firma cateringowa, która regularnie dostarcza gotowe posiłki, jak i grafik czy programista, który co miesiąc wykonuje szereg podobnych zleceń dla jednego kontrahenta.

Jesteś freelancerem i realizujesz wiele zleceń dla jednej firmy? Zamiast każdorazowego wystawienia faktury za poszczególny projekt i stosu piętrzących się papierów, które należy przechowywać przez kilka lat, warto sięgnąć po fakturę zbiorczą. Na jednej fakturze będziesz mieć udokumentowane zlecenia z całego miesiąca dla jednego kontrahenta, a ilość i objętość faktur znacząco zmaleje.

Przykład:
Grafik wykonuje 3 zlecenia od jednej firmy: 12 marca logo, 18 marca projekt wizytówek i 22 marca stworzenie papieru firmowego. 29 marca 2013 r. grafik wystawia firmie na jednej fakturze zbiorczej 3 powyższe usługi graficzne.

Oczywiście, trzeba się wówczas liczyć z tym, że płatność za najwcześniejsze zlecenia może nastąpić później, niż w przypadku wystawiania pojedynczych faktur za każdą z czynności.

Faktura zbiorcza w aplikacji inFakt

W inFakcie można wystawić fakturę dokumentującą szereg transakcji (nazwa figurująca na dokumencie nie ma w świetle nowych przepisów znaczenia – może to być po prostu „faktura”). Aby wygenerować taki dokument w aplikacji inFakt wykonaj poniższe kroki po zalogowaniu:

  1. Kliknij przycisk Nowa faktura.
  2. Datę sprzedaży ustaw na koniec danego miesiąca, którego dotyczy transakcja.
  3. W sekcji Produkty kliknij przycisk Dodaj nowe pole tyle razy, ile transakcji chcesz udokumentować,.
  4. Uzupełnij dane każdego produktu lub usługi.
  5. Uzupełnij pozostałe dane na fakturze (strony transakcji, sposób płatności, numer konta, waluta, itd.).
  6. Kliknij Zapisz.

Faktura zbiorcza gotowa 🙂