Faktura wystawiona przez podmiot oczekujący na rejestrację do VAT


2 stycznia 2018 3 min. czytania

Czy czynnemu podatnikowi VAT przysługuje prawo do odliczenia VAT z faktury wystawionej przez podmiot oczekujący na rejestrację do VAT? Czy faktura wystawiona przez podmiot oczekujący na rejestracją daje podatnikowi prawo do odliczenia VAT?

Faktura wystawiona przez podmiot oczekujący na rejestrację do VAT

Przedsiębiorca, który zamierza być czynnym podatnikiem VAT, obecnie musi oczekiwać nawet kilka tygodni na  weryfikację złożonego formularza rejestracyjnego. Zgodnie z art. 96 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług,  Naczelnik urzędu skarbowego po weryfikacji danych podanych w zgłoszeniu rejestracyjnym rejestruje podatnika jako „podatnika VAT czynnego” i na wniosek podatnika potwierdza to zarejestrowanie.
W praktyce , często dochodzi do sytuacji w, której następuje czasowe przesunięcie daty rejestracji do VAT. Podmiot rejestrujący się do VAT z dniem np. 1 grudnia, może otrzymać od US decyzję o rejestracji jako podatnik VAT czynny dopiero np. w styczniu. Przez okres zgłoszenia do wpisu podmiot widnieje jako podatnik niezarejestrowany do VAT. Czy z faktury wystawionej przez podmiot oczekujący na rejestrację do VAT, czynny podatnik VAT a prawo odliczyć podatek naliczony?

Prawo do odliczenia VAT

Kwestia prawa do odliczenia VAT z  faktury wystawionej przez podatnika, który oczekuje na rejestrację do VAT, stała się przedmiotem interpelacji poselskiej nr 15666. W odpowiedzi na ww. interpelacje, wskazano iż nadrzędnym celem istnienia rejestru podatników VAT jest jego utrzymanie w aktualnym stanie i na rzetelnym poziomie w trosce o ochronę uczciwych podatników.
podmiot oczekujący na rejestrację do VAT
Konstrukcja podatku VAT opiera się na prawie do odliczenia podatku, które posiadają czynni podatnicy VAT. Natomiast sama kwestia posiadania faktury na, której widnieje wykazana stawka VAT nie jest wystarczającym elementem do realizacji prawa do odliczenia. Aby podatnik mógł skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego, u wystawcy faktury powinien powstać obowiązek rozliczenia podatku oraz faktura powinna dokumentować dane zdarzenie gospodarcze.
Prawo do odliczenia VAT naliczonego w fakturze wystawionej przez podmiot niezarejestrowany do VAT:

  • przysługuje prawo do odliczenia podatku w przypadku, gdy na fakturze zostały ujęte dane niezbędne do ustalenia tożsamości osoby wystawiającej faktury
  • nie przysługuje w przypadku udowodnienia, że transakcja wiąże się z przestępstwem podatkowym na etapie transakcji lub na wcześniejszym etapie obrotu

Reasumując w odpowiedzi na ww. interpelację w piśmie z dnia 18 października 2017, nr DPP8.054.10.2017.WCX wskazano, że brak zarejestrowania dostawcy towaru lub usługodawcy jako podatnika VAT czynnego w związku z realizacją procesu rejestracji, jako tai nie pozbawia nabywcy towaru lub usługi prawa do odliczenia podatku naliczonego. Lecz nabywca towaru lub usługi w danej transakcji powinien zachować szczególną ostrożność i przedsięwziąć wszystkie działania w celu upewnienia się, że dokonywana transakcja nie prowadzi udziału w przestępstwie podatkowym.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu