Każdemu przedsiębiorcy może się zdarzyć popełnić błąd na wystawionej fakturze. W takiej sytuacji należy jak najszybciej poprawić niezgodność. Zasady korygowania dokumentów księgowych są ściśle określone w przepisach i należy się do nich stosować.

Kiedy konieczne jest wystawienie faktury korygującej?

Jeżeli na wystawionej przez przedsiębiorcę fakturze znajdzie się błąd liczbowy, który ma wpływ na wartość podatku (przykładowo związany z ceną, ilością, stawką podatku VAT, a także jednostką miary, trzeba wystawić fakturę korygującą.

Jeżeli dokument trafił do obiegu gospodarczego (czyli faktura została wysłana do kontrahenta), nieuniknione stanie się wystawienie korekty. Trzeba to zrobić niezwłocznie po wykryciu niezgodności, gdyż posiadanie dokumentu księgowego zawierającego błędy może wiązać się z nieprzyjemnymi konsekwencjami w razie ewentualnej kontroli z urzędu skarbowego.

Kontrahent po wykryciu nieprawidłowości może również zwrócić się do przedsiębiorcy z prośbą o wystawienie faktury korygującej. Jeżeli jego uwagi są uzasadnione, wystawienie korekty jest obowiązkiem sprzedawcy.

Nie tylko omyłkowo wpisane błędne liczby mogą być przyczyną korygowania dokumentów księgowych!

Zdarza się, że po wydaniu towaru i wystawieniu faktury klient chce zwrócić zakup lub żąda rabatu, na przykład z tytułu wad technicznych produktu. W obu przypadkach konieczne będzie wystawienie faktury korygującej (odpowiednio wyzerowanie wartości towaru lub jej zmniejszenie). Możliwa jest też sytuacja odwrotna (ostateczna cena produktu wzrasta), co oczywiście musi zostać uzgodnione z odbiorcą.

Faktura korygująca

 

Potwierdzenie otrzymania faktury korygującej

Według przepisów wymagane jest posiadanie potwierdzenia odebrania przez kontrahenta wystawionej faktury korygującej.
Kiedy przedsiębiorca dostanie potwierdzenie otrzymania faktury korygującej, należy odnaleźć i wybrać zapisaną w aplikacji fakturę korygującą. Następnie po prawej stronie trzeba kliknąć w przycisk „Dostałem podpisany dokument”.

Czynność ta jest niezwykle istotna, jeśli przedsiębiorca korzysta z Programu do Księgowości inFakt. Data potwierdzenia otrzymania korekty ma bowiem wpływ na rozliczenia podatkowe.

Faktura korygująca na dane formalne

Jeżeli błąd na fakturze dotyczy danych formalnych, takich jak: dane nabywcy, sprzedawcy, numer NIP, nazwy produktu, itp., wystarczy wystawić fakturę korygującą na dane formalne.

Wzór faktury korygującej na dane formalne.

Nota korygująca – kiedy i kto ją wystawia

Drugim sposobem korekty mniej istotnych błędów jest wystawienie przez nabywcę noty korygującej. Jeżeli przedsiębiorca otrzyma fakturę z błędnymi danymi formalnymi, może w aplikacji inFakt wystawić do niej notę.

Trzeba pamiętać, by przesłać ją do wystawcy faktury i otrzymać potwierdzenie jej odbioru. Konieczne jest bowiem zaakceptowanie noty korygującej przez sprzedawcę, analogiczne jak przy fakturze korygującej.

Notą korygującą nie należy zmieniać pełnej nazwy kontrahenta (nazwa, NIP i adres). Jeżeli faktura została wystawiona dla innej firmy, to sprzedawca wówczas powinien wystawić fakturę korygującą.

Różnica pomiędzy fakturą korygującą a notą korygującą

Załóż bezpłatne konto i korzystaj!

  • Kontaktuj się z księgowymi od poniedziałku do soboty w godzinach 7 – 22
  • Czytaj praktyczny newsletter
  • Testuj księgowość online i fakturowanie – za darmo!

Załóż konto

Jeżeli masz pytania dotyczące korygowania błędów księgowych i działania aplikacji inFakt, skomentuj lub napisz na adres info@infakt.pl.