Jak otrzymać wcześniej pieniądze za fakturę? Rozwiązaniem jest faktoring


30 czerwca 2018 6 min. czytania

Z roku na rok faktoring w Polsce cieszy się coraz większą popularnością. Jest to idealne rozwiązanie dla firm, wobec których kontrahenci zwlekają z płatnością za faktury lub stają się niewypłacalni. W poniższym artykule wyjaśniamy czym jest faktoring i w jaki sposób należy z niego korzystać.

Faktoring – co to jest?

Faktoring jest to jedna z dostępnych na rynku forma finansowania działalności przedsiębiorstwa. Polega on na wykupie przez faktora (instytucję zewnętrzną lub bank) od faktoranta (przedsiębiorcy) wierzytelności z tytułu sprzedawanych usług lub towarów dla zewnętrznych kontrahentów.

Transkrypcja wideo

Faktoring polega na skupowaniu należności przedsiębiorstwa, ale tylko tych należności, których termin płatności jeszcze nie upłynął. Dzięki temu przedsiębiorca dokonujący sprzedaży w szybkim czasie otrzymuje zapłatę za sprzedany towar lub usługę. Takie rozwiązanie wpływa na zachowanie płynności finansowej w przedsiębiorstwie, a także ogranicza ryzyko związane z nieterminowym regulowaniem zobowiązań ze strony kontrahentów.

Podmioty faktoringu

W transakcjach faktoringowych możemy wyróżnić trzech uczestników transakcji:

 • Faktor – jest to zazwyczaj bank lub instytucja zewnętrzna, która zajmuje się nabyciem wierzytelności przedsiębiorcy (faktoranta), a także zajmuje się pełną obsługą danej wierzytelności.
 • Faktorant – to przedsiębiorca, który korzysta z usługi faktoringowej. Swoje wierzytelności przekazuje firmie faktoringowej, chcąc w ten sposób otrzymać zapłatę za sprzedany towar lub wykonaną usługę.
 • Dłużnik faktoringowy – jest to kontrahent faktoranta. Zobowiązany jest on do zapłaty określonej sumy w związku z otrzymaną fakturą za nabyty towar lub usługę. Dłużnik faktoringowy nie jest zasadniczą stroną transakcji, co oznacza, że cała transakcja faktoringowa nie ma wpływu na jego sytuację jako osoby dokonującej zapłaty za zakupiony towar lub usługę.

Faktoring i jego rodzaje

Podział ze względu na ryzyko związane z niewypłacalnością dłużnika:

 1. Faktoring właściwy (pełny, bez regresu) – polega na wykupie wierzytelności handlowych faktoranta wraz z przejęciem ryzyka związanego z jego niewypłacalnością. W tym przypadku to faktor pobiera należności od dłużnika. Faktoring pełny jest najdroższą formą faktoringu, wysokość dyskonta zależy tutaj od oceny ryzyka przez faktora.
 2. Faktoring niewłaściwy (niepełny, z regresem) – w tym przypadku faktor dokonuje wykupu wierzytelności handlowych ale jest to już wykup bez ryzyka związanego z niewypłacalnością dłużnika. W momencie kiedy dłużnik nie spłaci należności, to obowiązek ten przechodzi na faktoranta, który będzie musiał spłacić tę należność wobec faktora zamiast dłużnika. Przedsiębiorca może potem indywidualnie dochodzić swoich praw wobec dłużnika.
 3. Faktoring mieszany – powstał z połączenia faktoringu właściwego i niewłaściwego. Polega ona na wykupie wierzytelności handlowej wraz z ryzykiem związanym z niewypłacalnością dłużnika ale tylko do pewnej kwoty określonej w umowie. W przypadku nieuregulowania wierzytelności przez dłużnika, faktor pokrywa zadłużenie ale tylko do pewnej kwoty, pozostałą część powyżej danego limitu pokrywa wówczas faktorant.

Wykres kołowy i dokument

Podział ze względu na termin powiadomienia dłużnika o zwarciu umowy faktoringowej:

 1. Faktoring otwarty – polega ona na tym, że jedna ze stron transakcji faktoringowej ma obowiązek powiadomić dłużnika o zawartej umowie faktoringowej między faktorem a faktorantem. Operacja ta ma na celu poinformować dłużnika o obowiązku dokonania zapłaty na konto faktora, a nie faktoranta.
 2. Faktoring półotwarty – polega ona na powiadomieniu dłużnika o podpisanej umowie faktoringowej dopiero w momencie otrzymania zawiadomienia przez faktora do spłaty wierzytelności.
 3. Faktoring tajny – w przypadku faktoringu tajnego dłużnik nie otrzymuje powiadomienia o zawarciu umowy faktoringowej. Po otrzymaniu środków od dłużnika, faktorant przekazuje je następnie faktorowi.

Podział ze względu na moment otrzymania zapłaty za sprzedaną wierzytelność:

 1. Faktoring dyskontowy – w tym przypadku faktor na podstawie umowy cesji pozyskuje wierzytelność w momencie zawarcia umowy faktoringowej. Nie ma tutaj znaczenia data zapłaty wierzytelności przez dłużnika.
 2. Faktoring zaliczkowy – w przypadku faktoringu zaliczkowego faktor wypłaca faktorantowi tylko określoną część środków. Dopiero w momencie uregulowania wierzytelności przez dłużnika, faktorant otrzymuje pozostałą część środków.
 3. Faktoring wymagalnościowy – polega on na otrzymaniu przez faktoranta wierzytelności w momencie otrzymania rzeczywistej zapłaty przez dłużnika.

Plusy i minusy faktoringu. Czy tak naprawdę się to opłaca?

Popularność faktoringu w Polsce z roku na rok rośnie. Jest to świetna alternatywa kredytu dla przedsiębiorców, którzy nie mają jeszcze wypracowanej zdolności kredytowej. Jest to również idealna opcja dla stabilnych firm, które dzięki faktoringowi zapewniają sobie płynność finansową na równomiernym poziomie.

Wśród zalet usługi możemy wymienić między innymi:

 • poprawę bieżącej płynności finansowej przedsiębiorstwa oraz możliwość korzystania ze stałego dopływu kapitału obrotowego,
 • jest dostępny dla mniejszych firm, które nie mają dużych szans na pozyskanie kredytu,
 • szybki dostęp do środków pieniężnych w porównaniu do kredytu, gdzie procedury jego pozyskania trwają czasami bardzo długo,
 • faktoring daje możliwość przeniesienia ryzyka niewypłacalności dłużnika na faktora, co wpływa na zmniejszenia ryzyka prowadzonej działalności,
 • faktoring pozwala na wydłużenie terminu płatności w przypadku sprzedaży towarów i usług nawet do 90 dni, co jest korzystne zarówno dla dłużnika, jak również dla faktoranta.

W przypadku faktoringu mamy również do czynienia z wadami tej usługi. Można tutaj wymienić między innymi:

 • dość wysoki koszt usługi w porównaniu do innych źródeł finansowania,
 • faktoring nie może finansować sprzedaży detalicznej, gotówkowej i komisowej,
 • obowiązek zwrotu zaliczki otrzymanej wcześniej od faktora w przypadku zwłoki za spłatę faktury przez kontrahenta, ponieważ nie każdy przedsiębiorca jest w stanie zwrócić wcześniej otrzymane środki. W przypadku tej opcji przedsiębiorca może skorzystać z usługi faktoringu bez regresu (właściwego) , w którym to faktor przejmuje na siebie ryzyko niewypłacalności kontrahentów.

Faktoring w inFakt

Już wkrótce dla Klientów inFakt udostępniona zostanie usługa faktoringu.

Na początku opcja ta będzie dostępna dla grupy testowej, następnie po zakończeniu testów z faktoringu będą mogli korzystać wszyscy Klienci korzystający z usług inFakt.

Więcej informacji na temat wprowadzenia usługi znajdziecie na naszym blogu oraz Facebooku.

Załóż testowe konto i korzystaj za darmo

 • Przekonaj się, jak proste jest wystawianie faktur i dbanie o porządek w dokumentach.
 • Dodatkowo otrzymasz bezpłatne wsparcie specjalistów na infolinii.
 • Wypróbuj naszą wielokrotnie nagradzaną aplikację mobilną.
 • A gdy Twoje potrzeby wzrosną –  rozpocznij przez inFakt współpracę z dedykowaną księgową lub księgowym.

Załóż konto

Masz pytania? Odpowiemy w komentarzu.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu