W jakim terminie w 2018 roku będziemy opłacać e-składkę? Jak zaksięgować składki zapłacone po terminie? Jak powinna być rozliczona e-składka zapłacona po terminie?

E-składka zapłacona po terminie

Terminy opłacania e-składki

Przepis art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych nie ulega zmianie w odniesieniu do 2018 roku. Oznacza to, że płatnik składek opłaca składki za dany miesiąc nie później niż :

  1. do 10 dnia następnego miesiąca – dla osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie,
  2. do 5 dnia następnego miesiąca – dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
  3. do 15 dnia następnego miesiąca – dla pozostałych płatników.

Termin księgowania e-składki

O sposobie księgowania e-składki pisałam wcześniej, natomiast teraz zajmę się terminem w którym powinna być rozliczona.

Zgodnie z art. 22 ust. 6b ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, za dzień poniesienia kosztu – jakim są na przykład składki ZUS przedsiębiorcy – uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu. Dowodem stwierdzającym opłacenie e-składki jest potwierdzenie z wyciągu bankowego lub inne potwierdzenie zapłaty.

E-składka za przedsiębiorcę jest rozliczana przez niego w dacie jej opłacenia.

Natomiast art. 22 ust. 6bb ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi o tym, że składki w części płatnej przez płatnika składek są kosztem uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony. 

E-składka zapłacona po terminie

Jeśli e-składka nie zostanie opłacona, to oczywistym jest, że nie mamy też kosztu. Natomiast jeśli zostanie opłacona po terminie, to wówczas stanowi koszt podatnika w dacie jej opłacenia.

Należy pamiętać, że od 2018 każdy płatnik będzie opłacał e-składkę na swój indywidualny rachunek składkowy.

Płatnik powinien też pamiętać, że w tej sytuacji mogą wystąpić odsetki do zapłaty lub co gorsza ubezpieczony może zostać wyłączony z ubezpieczenia chorobowego – wyjściem w tej sytuacji może być wniosek o przywrócenie terminu płatności.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu