Trwają prace nad specjalnym system do fakturowania. e-Faktura ma już zacząć obowiazywać w 2021 roku, a od 2023 roku ma być obowiązkowa. Podatnicy dzięki temu rozwiązaniu będą mogli liczyć na szybszy zwrot podatku VAT.

Planowane jest w systemie dobrowolnym już pod koniec 2021 roku wprowadzenie wystawiania faktur ustrukturyzowanych. Ma to być jedna z dopuszczanych form dokumentowania sprzedaży. Obecnie podatnicy mogą posługiwać się fakturami papierowymi, a także fakturami elektronicznymi. W 2023 roku e-faktura ma się stać obowiązkowa. Nowe przepisy w tym zakresie mają być przyjęte w pierwszym kwartale 2021 roku. „E-faktura to cały szereg korzyści dla biznesu. To szybsze i bezpieczniejsze rozliczenie obrotu między firmami a także realna poprawa ich płynności – przedsiębiorcy wystawiający e-faktury otrzymają zwrot podatku VAT w 40 dni, zamiast zwykłych 60” – Jan Sarnowski.

Korzyści dla podatnika czy większa kontrola?

Niewątpliwie wprowadzenie obowiązkowych e-faktur to kolejny krok w uszczelnianie systemu i walkę z wyłudzeniami VAT. Rozwiązanie to pozwoli na bieżąco i zautomatyzowaną kontrolę rozliczeń. Pozwoli na to Krajowy System Faktur (KSeF). Faktury będą wystawiane według jednego schematu. Wysyłka faktur będzie odbywać się w trybie online, czyli wysyłka nastąpi w momencie wystawienia. Będzie też możliwość wysyłania faktur w postaci paczek w określonych interwałach czasowych. Fiskus będzie otrzymywał informacje o przeprowadzonych transakcjach na bieżąco, co pozwoli wykrywać np. fikcyjne transakcje.

Wprowadzenie elektronicznego standaryzowanego wzoru faktury doprowadzi do zwiększenia bezpieczeństwa transakcji handlowych. Ponadto, podatnicy mają otrzymać preferencje za korzystanie z e-Faktur w postaci skróconego z 60 dni do 45 dni terminu zwrotu podatku VAT. Jako korzyści wskazuje się, że podatnik będzie miał pewność że jego faktura trafiła do kontrahenta. System również ma dać możliwość każdorazowego wglądu do wystawionej faktury, e-faktura nie zginie oraz nie ulegnie zniszczeniu. E-faktura ma zmniejszyć liczbę błędów, a odczytywanie faktur ma być proste i przejrzyste.