Dokumentowanie sprzedaży zwolnionej z VAT


29 maja 2017 3 min. czytania

W myśl ustawy o VAT podatnikiem są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą. Dodatkowo ustawa wymienia katalog sprzedaży, który jest zwolniony z opodatkowania oraz określa limit dla po przekroczeniu którego przedsiębiorca ma obowiązek rozliczania podatku VAT. Mowa tu o zwolnieniu przedmiotowym z uwagi na przedmiot działalności oraz podmiotowym z uwagi na określony limit. W związku z tym, że duża grupa przedsiębiorców korzysta z zwolnienia VAT, często zadawane jest pytanie czy korzystając z zwolnienia można wystawiać faktury? W artykule zostanie omówione dokumentowanie sprzedaży zwolnionej z VAT.

Dokumentowanie sprzedaży zwolnionej z VAT

Przedsiębiorca, który korzysta z zwolnienia podmiotowego lub przedmiotowego zgodnie z ustawą VAT nie jest zobowiązany do wystawienia faktury. Ustawa posługuję się dokładnie terminem „nie jest obowiązany” co nie jest wprowadzeniem nakazu lub zakazu. Z uwagi, że przedsiębiorca korzysta z zwolnienia z VAT, przez co nie ma obowiązku do wykazywania podatku należnego oraz rozliczania go w deklaracjach podsumowujących, został zniesiony obowiązek wystawiania faktur. W tym przypadku usługodawca pozostawił przedsiębiorcy wybór jak będzie prowadzone dokumentowanie sprzedaży zwolnionej z VAT.
Ważne by przedsiębiorca prowadził ewidencję, która będzie prowadzona chronologicznie, będzie określać wartość i rodzaj sprzedaży tak by mogła być podstawą do wyliczenia podatku PIT oraz w przypadku korzystania z zwolnienia podmiotowego, stanie się podstawą do pilnowania limitu zwolnienia. Warto wspomnieć, że obowiązek wystawienia faktury powstanie natomiast w chwili otrzymania żądania, które zostanie zgłoszone w ciągu 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę lub otrzymano całość lub część zapłaty.
Jeżeli kontrahent będący np. osobą prywatną lub firmą zażąda wystawienia faktury w przewidzianym terminie, wówczas przedsiębiorca nie ma możliwości wyboru sposobu jak będzie prowadzone dokumentowanie sprzedaży zwolnionej z VAT. Bez względu czy przedsiębiorca wystawiał rachunki, czy też np. umowy, na żądanie ma obowiązek wystawić fakturę.
Dokumentowanie sprzedaży zwolnionej z VAT

Co powinna zawierać faktura?

Elementy, jakie powinna zawierać faktura zostały określone w ustawie o VAT oraz rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur. Wykonując niektóre czynności jest nałożony obowiązek umieszczania np. dopisku „samofakturowanie” lub „metoda kasowa”.
Dodatkowo zostały wymienione wyjątki od konieczności umieszczania na fakturze szczegółowych danych jakie powinna zawierać podstawowa faktura VAT. W przypadku dokonywania dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych z podatku VAT, faktura powinna zawierać, co najmniej:

 • datę wystawienia,
 • numer kolejny,
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
 • miarę i ilość dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług
 • cenę jednostkową towaru lub usługi
 • kwotę należności ogółem,
 • wykazanie przepisu ustawy, aktu wydanego na podstawie ustawy, przepisu dyrektywy w sprawie VAT lub innej podstawy prawnej, zgodnie z którą podatnik stosuje zwolnienie od podatku

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu