Jak wypełnić druk zgłoszenia do KRUS pomocnika rolnika? Wzór z omówieniem


29 maja 2018 2 min. czytania

Jak wypełnić dokument zgłoszeniowy pomocnika rolnika do KRUS? Gdzie znaleźć ten dokument? Czy po okresie pomocy należy wyrejestrować pomocnika? W jakim terminie dokonać zgłoszenia?

Procedura zgłaszania

KRUS na swojej stronie internetowej zamieścił ulotkę z informacjami na temat tego, jak przebiega proces zgłaszania pomocnika rolnika do ubezpieczeń. Poniższa infografika w doskonały sposób obrazuje kolejne kroki, jakie należy wykonać.

Dokument zgłoszeniowy pomocnika do KRUS

Mamy wyżej wskazane kroki, jakie należy po kolei wykonywać natomiast teraz przejdę do omawiania właściwego formularza. Nie ma wprost określonej nazwy druku zgłoszeniowego, ale na stronie www KRUS jest dostępny wzór dokumentu. Poniżej dokładnie przedstawię dane, jakie należy uzupełnić.
Formularz jest zgłoszeniem do ubezpieczenie wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego oraz ubezpieczenia zdrowotnego. Należy go wypełnić dużymi, drukowanymi literami. Ponadto w pierwszej części należy uzupełnić dane rolnika, takie jak:

 • imię, nazwisko, PESEL (wpisywany jeśli został nadany), numer UNO – unikalny Numer Osoby nadawany przez KRUS przy wprowadzaniu do ewidencji KRUS (wpisywany jeśli został nadany),
 • adres prowadzenia działalności rolniczej,
 • adres korespondencyjny (wypełniany, gdy jest inny niż adres działalności rolniczej).


Kolejna, istotna część dotyczy liczby zgłaszanych pomocników do ubezpieczeń w KRUS.

Na drugiej i ostatniej stronie należy wpisać dane pomocników. Jeśli będzie to jedna lub dwie osoby, to wystarczy ten formularz, natomiast gdyby było więcej osób to wówczas wypełniane są kolejne załączniki.
Przy wypełnianiu danych pomocnika należy podać:

 • imię nazwisko pomocnika,
 • obywatelstwo,
 • UNO – unikalny Numer Osoby nadawany przez KRUS przy wprowadzaniu do ewidencji KRUS (wpisywany jeśli został nadany),
 • data urodzenia,
 • PESEL (wpisywany jeśli został nadany),
 • serię i numer paszportu (wpisywane jeśli dana osoba nie posiada PESEL-u),
 • serię i numer dokumentu podróży (wpisywane jeśli dana osoba nie posiada PESEL-u i nr paszportu),
 • datę zawarcia umowy o pomoc,
 • okres świadczenia pomocy – okres ubezpieczenia (jeśli umowa o pracę nie określa dnia rozpoczęcia świadczenia pomocy przy zbiorach, to za ten dzień przyjmuje się dzień zawarcia umowy),
 • liczbę dni pomocy u innych rolników (ustalona na podstawie oświadczenia).


Należy pamiętać, że rolnik zgłasza pomocnika do ubezpieczenia w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pomocy przy zbiorach,  lecz nie później niż przed upływem okresu, na który została zawarta ta umowa. 

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu