Dodatek z tytułu nadgodzin


5 kwietnia 2017 3 min. czytania

Pracownik wykonujący pracę poza wyznaczonym rozkładem pracy, może uzyskać dodatek z tytułu nadgodzin wypłacany do wynagrodzenia.  Czas w jakim wykonywana jest praca poza rozkładem czasu pracy ma wpływ na wysokość wypłaconego dodatku. Dodatek za nadgodziny może wynieść 50% lub 100% wynagrodzenia pod warunkiem, że nie zostanie skompensowany udzieleniem czasu wolnego.

Dodatek z tytułu nadgodzin

Za przepracowane nadliczbowe godziny pracy, pracownikowi przysługuje dodatek z tytułu nadgodzin w wysokości:

  • Zgodnie z Art. 1511 kodeksu pracy:

§ 1. Za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje dodatek w wysokości:

1) 100% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających:

a) w nocy,

b) w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,

c) w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy;

  • oraz zgodnie z Art. 1511 § 1 ust. 2) kodeksu pracy:

2) 50% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym innym dniu niż określony w pkt 1.

Dodatek z tytułu nadgodzin
W przypadku gdy pracownik przekroczy przeciągną tygodniową normę przepracowanych godzin przysługuje mu dodatek z tytułu nadgodzin w wysokości 100% za każdą nadliczbową godzinę pracy. Wyjątkiem od tej sytuacji jest sytuacja w której nadliczbowe godziny wynikają z przepracowanych godzin poza wyznaczonym czasem pracy, za które pracownik otrzyma już dodatek z tytułu nadgodzin (zgodnie z Art. 1511 § 2 K.p.). Nadgodziny wypłacane są normalnym wynagrodzeniem w miesiącu w którym powstały. Za przekroczenie dobowe lub pracę ponad przedłużony dobowy wymiar pracy, pracodawca ma możliwość zaplanować oddanie czasu wolnego udzielonego na wniosek pracownika. Wówczas wtedy czas wolny może przypadać po zakończeniu okresu rozliczeniowego w tym przypadku warto zaznaczyć, że decyzja o oddaniu czasu wolnego powinna zostać rozstrzygnięta do dnia wypłaty wynagrodzenia za dany miesiąc.

Przekroczenie tygodniowej normy czasu pracy

Po zakończeniu okresu rozliczeniowego można stwierdzić ewentualne przekroczenie normy tygodniowej. W celu sprawdzenia czy została przekroczona tygodniowa norma pracy, można posłużyć się metodą stosowaną przez Państwową Inspekcję Pracy. Sposób ustalenia liczby godzin nadliczbowych powstałych z tytułu przekroczenia przeciętnie tygodniowych norm czasu pracy:

  • od faktycznie przepracowanych w danym okresie rozliczeniowym godzin pracy odejmuje się liczbę godzin pracy planowanych na dany okres rozliczeniowy, jeżeli wynik jest dodatni,
  • od tak uzyskanego wyniku odejmuje się liczbę godzin, które powstały z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych wynikających z przekroczenia dobowego wymiaru czasu pracy (lub jego przedłużonego wymiaru),

W ten sposób otrzymana w liczba godzin pracy jest liczbą godzin nadliczbowych powstałych z tytułu przekroczenia przeciętnie tygodniowych norm czasu pracy.
 

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu