Register modal

Przedsiębiorca, który pracuje w Polsce oraz osiąga dochody zagraniczne, musi się z nich rozliczyć po zakończonym roku. 

Dochody zagraniczne mają wpływ na opodatkowanie w Polsce

Jeśli pracowałeś w jednym z krajów, m.in. w Austrii, Norwegii, Chinach, Kanadzie, Szwecji, Włoszech, Rumunii, Irlandii Północnej, Wielkiej Brytanii – osiągnięte  dochody  za granicą mogą mieć wpływ na opodatkowanie dochodu w Polsce.

Wówczas, aby wyliczyć podatek dochodowy, stosujemy metodę „wyłączenia z progresją”, która została zapisana w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania z tymi krajami.

Obliczanie podatku od dochodów krajowych i z zagranicy

Metoda ta polega na tym, że:

  • w Polsce zwalnia się z opodatkowania dochód osiągnięty w innym państwie,
  • jednak dla ustalenia podatku dla dochodów osiągniętych w Polsce należy wyliczyć stopę podatku dla całego dochodu (osiągniętego w Polsce i za granicą).

Wyliczenie podatku na podstawie tej metody wygląda następująco:

  • sumujemy przychody osiągnięte w Polsce oraz poza Polską
  • liczymy od tej kwoty podatek według skali podatkowej
  • następnie obliczony podatek dzielimy przez zsumowane dochody i mnożymy przez 100%, uzyskując w ten sposób stopę procentową, według której należy opodatkować polskie dochody.

Dochody zagraniczne w rozliczeniu rocznym

Przykładowo – jeśli w kraju przedsiębiorca zarobił 45 tys. zł, a dzięki pracy za granicą 30 tys. zł dochodu, to wyliczamy podatek od całej kwoty według skali podatkowej, tj.:

  • 75 tys. zł x 18 % – 556,02 zł = 12.943,98 zł podatku.

Następnie z otrzymanej kwoty wyliczamy stopę procentową:

  • 12.943,98 zł/75.000 zł x 100% = 17,26 %.

Przez ten wskaźnik mnożymy wyłącznie kwotę dochodów uzyskanych w Polsce, czyli od 45 tys. zł , zatem otrzymujemy podatek do zapłaty w wysokości 7.767 zł.

Obowiązek zastosowania tej metody ma ten podatnik, który poza dochodami zagranicznymi z wyżej wymienionych krajów osiągnął także dochody w Polsce.

Ponadto, jeśli przedsiębiorca nie osiągnął dochodów w Polsce, ale chce  skorzystać z preferencyjnej formy rozliczenia (wraz z z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko), może także skorzystać z tej metody.

Rozliczenia rocznego podatku wg powyższego sposobu należy zazwyczaj dokonać na druku PIT-36 oraz załączniku PIT-ZG, wpisując dochód spoza Polski w części C.1 w poz. 8. Kwotę tę należy przenieść do zeznania PIT-36 w części H poz.174.

Załóż bezpłatne konto i korzystaj!

  • Kontaktuj się z księgowymi od poniedziałku do soboty w godzinach 7 – 22
  • Czytaj praktyczny newsletter
  • Testuj księgowość online i fakturowanie – za darmo!

Załóż konto

W przypadku pytań dotyczących rozliczania zagranicznych dochodów przedsiębiorcy, zapraszamy do kontaktu – info@infakt.pl.