Jak zmienić sposób rozliczania się z urzędem skarbowym online, poprzez CEiDG?

Formę opodatkowania możemy zmienić do 20 dnia następnego miesiąca, po którym uzyskany został pierwszy przychód w roku. Oznacza to, że jeśli naszą pierwszą fakturę wystawimy w styczniu, to na zmianę formy opodatkowania mamy czas do 20 lutego. Ale jeśli pierwszą fakturę przychodową wystawimy dopiero we wrześniu, to będziemy mieć czas aż do 20 października.

Jak zmienić formę opodatkowania w CEIDG?

 1. Przejdź do bazy CEIDG na stronie Biznes.gov.pl.
 2. Wybierz opcję „Zmień dane we wpisie” i kliknij Rozpocznij.
 3. Zaloguj się przez Profil Zaufany, jeśli chcesz zalogować się swoim Profilem lub bankowością internetową. Wybierz eDowód, jeśli chcesz zalogować się dowodem osobistym. Zobacz, jak możesz zalogować się eDowodem.
 4. Kliknij w swój profil lub Utwórz nowy profil, jeżeli jeszcze nie masz swojego profilu.
 5. Kliknij Dalej i zaznacz Chcę edytować wpis, wysłać dokumenty do ZUS lub urzędu skarbowego.
 6. W polus Data powstania zmiany wybierz 1 stycznia obecnego roku (niezależnie w którym dniu wypełniasz wniosek) i kliknij Dalej
 7. Jeżeli nie zmieniasz adresu zamieszkania zaznacz Nie i przejdź Dalej.
 8. Zaznacz ubezpieczenie społeczne, które masz obecnie: ZUS, KRUS lub Ubezpieczenie za granicą.
 9. Wyszukaj swój urząd skarbowy (ten, do którego płacisz podatki z działalności), kliknij Zapisz i Dalej.
 10. Najważniejsza część: zaznacz wybraną nową formę opodatkowania i kliknij Dalej.
 11. Zapoznaj się z oświadczeniem, zaznacz Tak, składam oświadczenie i kliknij Dalej.
 12. Zaznacz Dalej w oknie informującym, że urzędzie odbierającym wniosek i jeszcze raz Dalej.
 13. Podpisz wniosek np. Profilem Zaufanym i wyślij.