Ile wynosi mandat za niezapłacenie podatku? Czy Urząd Skarbowy może zająć rachunek bankowy lub prywatny majątek?


25 maja 2018 2 min. czytania

Termin składania zeznań podatkowych dla większości podatników za rok 2017 miną 30 kwietnia 2018r. A co za tym idzie miną także termin zapłaty podatku należnego wynikającego z złożonego zeznania rocznego. Na jakie konsekwencje oraz czynności egzekucyjne może zostać narażony podatnik, który nie zapłacił podatku dochodowego za rok 2017.

Niezapłacony podatek

Podatnik, który nie zapłacił należnego podatku dochodowego za rok 2017, musi wiedzieć, że nieuregulowanie podatku w terminie stanowi zaległość podatkową. W pierwszej kolejności Urząd Skarbowy, podejmie działania zmierzające do uzyskania wymaganej zaległości powiększonej o odsetki ustawowe. Urząd będzie starał się skontaktować z podatnikiem za pośrednictwem SMS, telefonu bądź wiadomości mail w celu powiadomieniu podatnika  o stanie bieżących zaległości podatkowej. W przypadku braku wpłaty wymaganej kwoty pomimo kontaktu z podatnikim, urząd przystępuje do przesłania pisemnego wezwania do zapłat. Wezwanie określa termin zapłaty zaległości podatkowych powiększonych o odsetki ustawowe oraz kosztami upomnienia. Termin wynosi 7 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty.
Jeżeli w dalszym ciągu nie zostanie uregulowana kwota zaległości Urząd rozpoczyna czynności egzekucyjne. Co ważne Urząd nie musi wydawać odrębnego dokumentu potwierdzającego wysokość zobowiązań podatkowych. Czynności egzekucyjne dokonywane są na podstawie złożonego przez podatnika zeznania rocznego.

Czynności egzekucyjne

Na spłatę zaległości podatkowych Urząd Skarbowy może zając cały majątek podatnika, a w przypadku osób fizycznych prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze, zajęcie może dotyczyć także majątku firmowego. W skład majątku podatnika wchodzą m.in.:

  • środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym
  • wynagrodzenie za pracę
  • przedmioty majątkowe nabyte przez podatnika np. motor, zespoły komputerowy, pojazdy

Warto zaznaczyć, że jeżeli podatnik nabył wspólnie z małżonkiem z którym posiada wspólność majątkową składniki majątku, wówczas one także mogą zostać objęte czynnościami egzekucyjnymi.

Wykroczenie skarbowe

Zgodnie z art. 57 § 1 kodeksu karno skarbowego podatnik, który uporczywie nie wpłaca w terminie podatku, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. Za popełnienie wykroczenia karno skarbowego, na podatnika może zostać nałożona grzywna w wysokości od 1/10 do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. W praktyce oznacza to, że wysokość grzywny może mieścić się w przedziale od 210 zł d0 4200 zł.
Brak zapłaty podatku może powodować dotkliwe konsekwencje dla podatnika. Warto też pamiętać, że jeżeli podatnik nie ma fizycznej możliwości uregulowania zobowiązania podatkowego powinien rozważyć możliwość wnioskowania o rozłożenie zobowiązania podatkowego na raty.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu