Czym jest faktoring odwrotny i kto może z niego skorzystać?


28 czerwca 2021 4 min. czytania

Coraz więcej przedsiębiorców przyznaje, że korzysta z finansowania faktoringiem. Tego typu narzędzie pozwala im uniknąć zatorów płatniczych, a także zadbać o dobre relacje z kontrahentami. Warto wiedzieć, że faktoring odwrócony działa nieco inaczej niż jego klasyczna forma

W modelu odwróconym faktor opłaca faktury zakupowe, a nie służy finansowaniem na poczet wystawionych faktur. Obie formy finansowania działalności zapewniają płynność finansową i większe możliwości rozwoju przedsiębiorstwa. 

Faktoring odwrotny – jak działa?

Faktoring odwrotny polega na finansowaniu zobowiązań faktoranta na podstawie faktury zakupowej i deklaracji o wypełnieniu wszystkich warunków zamówienia. W praktyce odbywa się to w następujący sposób: faktorant wskazuje faktorowi podmioty, u których zaopatruje się w towar lub te, które na rzecz faktoranta świadczą usługi niezbędne do prowadzenia przez niego działalności gospodarczej. Faktor wówczas wypłaca środki bezpośrednio dostawcom lub usługodawcom. Jest to możliwe na mocy art. 518 par. 1 Kodeksu Cywilnego – pozwala on faktorowi nabyć prawa do spłaconej należności. W takiej sytuacji faktorant jest zobowiązany do wypłaty należności właśnie faktorowi, a nie dostawcy, który już otrzymał odpowiednią zapłatę za dostarczony towar lub usługę. 

Umowa sporządzona pomiędzy faktorem a faktorantem obejmuje nie tylko kwotę, jaką otrzymał dostawca, lecz także opłaty administracyjne i odsetki naliczane za korzystanie z kapitału. Faktorant ma obowiązek spłacić zobowiązania w ustalonym w umowie terminie. Faktor nie poddaje więc analizie sytuacji firmy – dostawcy, któremu fizycznie przelewa środki. Procedurę weryfikacji przechodzi tu wyłącznie przedsiębiorstwo faktoranta, na którym spoczywa obowiązek uregulowania zobowiązania. 

Przypomnijmy, że w modelu klasycznym faktoringu środki wypłacane są na podstawie faktur wystawionych przez faktoranta za usługi wykonane na rzecz innych podmiotów. W przypadku faktoringu jawnego to właśnie usługobiorca, a nie faktorant ma obowiązek opłacić przekazane do faktora zobowiązanie. Taka forma finansowania jest dobrym sposobem na kontrahentów, którzy niefrasobliwie podchodzą do terminów płatności. Pojawienie się trzeciego podmiotu może spowodować, że usługobiorca zacznie regulować swoje zobowiązania w terminie. 

Jakie korzyści niesie ze sobą korzystanie z faktoringu odwróconego?

Utrata płynności finansowej to dla przedsiębiorcy ogromny stres. Biorąc pod uwagę fakt, że w Polsce wciąż jest spory problem z terminowym regulowaniem płatności za faktury, może to spotkać praktycznie każdą firmę. Stosowanie zewnętrznych form finansowania pozwala zachować płynność nawet w sytuacji, gdy kontrahenci notorycznie spóźniają się z płatnościami. Pamiętajmy, że prowadzenie przedsiębiorstwa wiąże się z obowiązkiem terminowego wypłacania wypłat pracownikom, opłacaniem składek ZUS i podatków co miesiąc, w ściśle określonych terminach. Utracenie płynności finansowej może spowodować lawinę problemów, których łatwo uniknąć, jeśli rozsądnie korzysta się z nowoczesnych form finansowania. 

Faktoring odwrócony poprawia zdolność do regulowania stałych zobowiązań w terminie, ale to nie wszystko. Ten model finansowania pozwala na realizację większych zamówień. Służy więc również do tego, by rozwijać swoją działalność bez inwestowania dodatkowych pieniędzy, np. z majątku prywatnego przedsiębiorcy. 

W prowadzeniu firmy liczy się także refleks. Faktoring odwrotny daje możliwość skorzystania z promocji podczas zakupów większej niż dotychczas ilości towarów. Zakupy z rabatem lub przed spodziewaną podwyżką pozwolą utrzymać zyski na wysokim poziomie. W takich sytuacjach warto skorzystać z zewnętrznego finansowania. Oczywiście faktoring nie jest darmowy. Faktorant pokrywa koszty udzielenia finansowania, a od kapitału naliczane są odsetki. Usługi faktoringu świadczą banki i instytucje finansowe – najlepiej wybrać taką ofertę, której warunki będą jasne i korzystne dla obu stron. Chodzi przecież o to, aby finansowane transakcje prowadziły do zwiększenia zysków, a nie zobowiązań. 

Model finansowania faktoringiem odwrotnym skierowany jest do firm, które chcą skorzystać z wysokich rabatów za zakupy hurtowe. Jest opłacalny również wtedy, gdy dostawca premiuje rabatami płatność gotówką za zamówiony towar. 

Rozliczenie faktoringu odwrotnego

Opłaty i odsetki naliczane przez instytucję świadczącą usługę faktoringu można zaliczyć do zobowiązań w księgach rachunkowych. Oczywiście sposób ich księgowania jest uzależniony od tego, jak została skonstruowana umowa z faktorem. Koszty poniesione w związku z korzystaniem z faktoringu odwróconego można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów i jako takie odliczyć od podatku dochodowego. 

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu