Czy poniesiony wydatek na aplikację przed rozpoczęciem działalności jest kosztem?


27 lipca 2016 2 min. czytania

Wielu przyszłych przedsiębiorców, którzy zamierzają otworzyć działalność gospodarczą w zakresie kancelarii radcy prawnego zastanawia się możliwością zaliczenia w koszty uzyskania przychodu wydatku związanego z odbytą aplikacją radcowską. Co na ten temat mówią przepisy? Jakie są stanowiska organów podatkowych? Czy wydatek na aplikację może być kosztem?

Wydatek na aplikację w interpretacjach podatkowych

Niestety w tym przypadku przepisy oraz podejście organów podatkowych nie jest łaskawe dla podatników. Wydatki na odbycie aplikacji radcowskiej przed rozpoczęciem działalności gospodarczej nie spełnia warunków do uznania ich za koszty uzyskania przychodu. Służą one bowiem podnoszeniu ogólnego poziomu wiedzy prawniczej oraz uzyskaniu kwalifikacji zawodowych. Nie przyczyniają się bezpośrednio do uzyskania przychodu z prowadzonej działalności, ani nie służą zachowaniu oraz zabezpieczeniu źródła takiego przychodu.
W interpretacji ogólnej ITPB1/415-262/14/AK Dyrektor Izby Skarbowej zaznaczył, że:
(…)Koszty aplikacji radcowskiej poniesione przez Wnioskodawcę należy zaliczyć do wydatków o charakterze osobistym, związanych z podnoszeniem ogólnego poziomu wiedzy prawniczej (działalność gospodarczą w zakresie usług prawniczych można również prowadzić nie posiadając tytułu radcy prawnego). (…)
wydatek na aplikację w kosztach podatkowych

Wydatek na aplikację w orzecznictwie

Również Naczelne Sądy Administracyjne podtrzymują stanowiska Izb Skarbowych w swoich wyrokach . Przykładem może być orzeczenie NSA z 8 lipca 2015 r., sygn. akt II FSK 1882/14, w którym czytamy, że:
(…)rozpoczynając aplikację radcowską, Skarżący nie mógł mieć pewności, że ją ukończy. Tym bardziej nie było pewnym, czy rozpocznie prowadzenie działalności gospodarczej jako radca prawny. Wobec tego w chwili gdy wydatki te były ponoszone, uzyskanie przychodu z działalności gospodarczej było zdarzeniem przyszłym i niepewnym. W świetle powyższego związek pomiędzy wydatkami poniesionymi na aplikację radcowską a przychodem osiągniętym w wyniku wykonywania zawodu radcy prawnego jest zbyt odległy(…)
Mając na uwadze przytoczone stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego należy stwierdzić, że wydatek na odbycie aplikacji radcowskiej przed rozpoczęciem działalności gospodarczej ma charakter osobisty i nie można go uznać za koszt uzyskania przychodu z działalności gospodarczej.
 

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu