Każdy kto prowadzi działalność gospodarczą musi opłacać składki ZUS – zarówno za siebie, jak i za swoich pracowników. Tego obowiązku właściwie nie da się uniknąć, nie można też zmienić ubezpieczyciela. A czy przepisy dają możliwość ujęcia składek ZUS w kosztach?

Jak najbardziej – składki społeczne i opłata na Fundusz Pracy mogą stanowić dla przedsiębiorcy koszt uzyskania przychodu. Zapisuje się je w kosztach w dacie zapłaty.

Kosztem nie może być jednak składka zdrowotna. Wynika to z faktu, że w większości odejmuje się ją wprost od podatku (7,75% podstawy wymiaru z 9%). Warunkiem pozwalającym na odliczenie tej składki jest jej faktyczne opłacenie.

Pozostała część, czyli 1,25% podstawy wymiaru, nie jest odejmowana od podatku i nie może stanowić kosztu.