Część firmowych dokumentów właściciel firmy może przechowywać jedynie w formie elektronicznej. Z kolei KPiR należy drukować każdego miesiąca. A jak to wygląda w przypadku faktur?

Przedsiębiorca nie ma obowiązku drukowania faktur. Co więcej, te dokumenty nie muszą być przechowywane w formie w jakiej zostały wystawione.

Możliwe jest więc przechowywanie w formie papierowej faktur otrzymanych za pomocą poczty elektronicznej i odwrotnie – faktury otrzymane na papierze można skanować i przechowywać jako pliki elektroniczne (np. PDF).

Ten sposób postępowania dotyczy zarówno faktur kosztowych, jak i sprzedażowych.