Kobieta w ciąży może wycofać wypowiedzenie umowy o pracę, a pracodawca musi to uznać. Jakie są wyjątki od tej zasady?


15 czerwca 2018 2 min. czytania

Zarówno pracownik, jak i pracodawca ma prawo złożyć drugiej stronie wypowiedzenie umowy o pracę. Zazwyczaj dochodzi do rozwiązania stosunku pracy, ale czy możliwe jest wycofanie wypowiedzenia?

Wypowiedzenie

Wypowiedzenie jest to oświadczenie woli jednej ze stron o tym, że chce zakończyć współpracę. W przypadku stosunku pracy wypowiedzenie może być złożone przez pracownika lub pracodawcę. Druga strona ma obowiązek przyjęcia wypowiedzenia.
Okres wypowiedzenia jest zależny od czasu pracy i przy umowie na czas określony i nieokreślony wynosi:

  • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
  • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Natomiast okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi:

  • 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,
  • 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,
  • 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

wycofanie wypowiedzenia

Czy możliwe jest wycofanie wypowiedzenia?

W tym opracowaniu chciałabym w głównej mierze skupić się na tym, czy możliwe jest wycofanie wypowiedzenia. Odpowiedź jest, że jest to możliwe ale pod warunkiem że druga strona wyrazi na to zgodę. Oczywiście takie zgody wyrazić nie musi, jest to tylko jej dobra wola.
Jest natomiast jedna sytuacja w której wypowiedzenie cofane jest z automatu, czyli nie jest potrzebna zgoda, a dzieje się tak gdy pracownica w czasie wypowiedzenia dowie się o ciąży. Wynika to wprost z art. 177 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy która stanowi, że pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy.
W praktyce może wystąpić taka sytuacja, że pracownica złoży wypowiedzenie lub otrzyma je od pracodawcy, a potem dowie się że jest w ciąży i wówczas wypowiedzenie staje się bezskuteczne, czyli można powiedzieć że zostanie z mocy prawa wycofane.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu