Jak liczyć okres wypowiedzenia umowy o pracę?


1 marca 2018 2 min. czytania

Jak liczyć okres wypowiedzenia umowy o pracę? Od kiedy liczyć okres wypowiedzenia? Wyjaśnienia wraz z przykładami zamieszczam w tym opracowaniu.

Dokładne informacje odnośnie okresu wypowiedzenia oraz tego, jak liczyć okres wypowiedzenia umowy o pracę przedstawię, jako odpowiedzi na poszczególne pytania.

Jak liczyć okres wypowiedzenia umowy o pracę_

Jaką umowę o pracę można rozwiązać?

Przepisy określają, że rozwiązana może być umowa zawarta na okres próbny, określony oraz nieokreślony. Niezależnie od rodzaju zawartej umowy nie można wypowiedzieć umowy pracownicy w ciąży, a także osobie której brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.

Jaki jest okres wypowiedzenia umowy o pracę?

Jak określają przepisy okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

  • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
  • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Natomiast okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi:

  • 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,
  • 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,
  • 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Jak liczyć okres wypowiedzenia umowy o pracę?

Wskazałam wyżej, że okres wypowiedzenia może być określony w dniach, tygodniach lub miesiącach. 

Przy terminie określonym w dniach bierze się pod uwagę wyłącznie dni robocze (powszednie) i liczy się je od dnia następnego po dniu złożenia wypowiedzenia. Przykładowo jeśli wypowiedzenie zostanie złożone w poniedziałek i okres wypowiedzenia wynosi 3 dni, to umowa zostanie rozwiązana na koniec czwartku.

Jeśli chodzi o kolejną z opcji, to odnosi się do okresu wypowiedzenia określonego w tygodniach. Okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub jego wielokrotność kończy się w sobotę, nawet gdy sobota jest równocześnie dniem ustawowo wolnym od pracy. Przykładowo jeśli wypowiedzenie zostanie złożone w poniedziałek 5 marca 2018 i okres wypowiedzenia wynosi 1 tydzień, to umowa zostanie rozwiązana 17 marca.

Przechodząc do ostatniego okresu, a mianowicie oznaczonego w miesiącach lub jego wielokrotności, to zgodnie z kodeksem pracy kończy się w ostatnim dniu miesiąca. Przykładowo jeśli wypowiedzenie zostanie złożone w poniedziałek 5 marca 2018 i okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące, to umowa zostanie rozwiązana 30 czerwca 2018.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu