Przedsiębiorcy, który nie chce bądź nie może już prowadzić swojej firmy, pewnie przejdzie przez myśl jej sprzedaż. Czy jednak taka opcja jest możliwa w kontekście jednoosobowej działalności gospodarczej? Odpowiadamy w kilku zdaniach.

Mamy dobrą wiadomość zarówno dla przedsiębiorców planujących zakup, jak i sprzedaż, jednoosobowej działalności gospodarczej. Przepisy jak najbardziej pozwalają na podobną operację. W jej wyniku można przenieść na inną osobę, np. składniki majątku danej działalności.

Problematyczne może okazać się jedynie nabycie całości nazwy. Zgodnie z regulacjami, „firmą jednoosobowego przedsiębiorcy jest jego imię i nazwisko”. Możliwe jest uzupełnienie o dodatkowe słowa lub litery. Nazwy w całości sprzedać czy też kupić nie można – zawiera bowiem właśnie imię i nazwisko.

Możesz sprzedać majątek działalności

Nie ma jednak problemów, by sprzedać określenia stosowane przez firmę (np. nazwę posiadanej strony internetowej, produktu, usługi, itd.). W takim przypadku kupujący ma możliwość wykorzystania tych określeń wpisując je do CEIDG. Oczywiście wraz ze swoim imieniem i nazwiskiem.

Planowane są zmiany w zakresie dziedziczenia jednoosobowych działalności gospodarczych.