Czy będziemy mieć nowe święto państwowe?


20 marca 2019 2 min. czytania

Czy będziemy mieć nowe święto państwowe? Z jakiej okazji miałoby zostać ustanowione? Na co będzie miało wpływ nowe święto, jeśli ustawa wejdzie w życie? Po dokładne wyjaśnienia zapraszam do wpisu.

Nowe święto państwowe

W sejmie pojawił się projekt ustawy o ustanowieniu święta państwowego w rocznicę wyborów 4 czerwca 1989 r. Poselski projekt przypomina o tym, że

4 czerwca był dniem I tury cześciowo wolnych wyborów w 1989 r.

Chcąc upamiętnić tą datę proponuje się, aby 4 czerwca ustanowić:

  • Świętem Wolności i Praw Obywatelskich,
  • świętem państwowym.

Zgodnie z projektem ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Nowe święto, a współczynnik urlopowy

W jednym z wcześniejszych wpisów informowałam o tym, że współczynnik urlopowy w 2019 r. dla pracownika pełnoetatowego wynosi 20,92. Jeśli w 2019 r. dojdzie nam nowe święto, to wskaźnik ten ulegnie zmianie i zgodnie z wyliczeniami:
[365 dni – (52 niedziele + 11 dni świątecznych + 52 soboty)] : 12 = (365 – 115) : 12 będzie wynosił 20,83.

Konsekwencje zmiany współczynnika urlopowego w trakcie roku

Jeśli dodatkowe święto zostanie wprowadzone w 2019 r. to zapewne rozliczenie ekwiwalentu za 2019 r. będzie wyglądać jak w przypadku dodatkowego, jednorazowego święta w dniu 12 listopada 2018 r.
Oznacza to, że nowy współczynnik będzie zapewne stosowany jedynie w przypadku konieczności wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, do którego pracownicy nabędą prawo po dniu wejścia w życie przepisów ustanawiających nowe święto.

nowe święto państwowe

Wymiar czasu pracy, a nowe święto

Przepisy w art. 130 § 2 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy wskazują na to, że każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.
Zatem konsekwencją wprowadzenie dodatkowego wolnego dnia będzie obniżenie wymiaru czasu pracownika. W sytuacji wprowadzenia święta już w 2019 r. wymiar czasu pracy w czerwcu wyniesie 160 h (20 dni roboczych), zamiast 168 h.
Pracownikowi za dzień świąteczny oczywiście wynagrodzenie w pełnej wysokości, tak jak by w ten dzień pracował.

Dodatkowy dzień wolny a dodatek za pracę w godzinach nocnych

W art. art. 1518 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy jest mowa o tym, że pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę.
W zależności od tego ile będzie godzin pracujących w czerwcu dodatek za pracę w godzinach nocnych w tym miesiącu wyniesie:

  • 2,68 = 20% * (2250/168) – gdy dodatkowe święto nie zostanie wprowadzone,
  • 2,81 = 20% * (2250/160) – gdy będziemy mieć kolejny, ustawowy wolny dzień.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu