Wydatki na studia mogą być kosztem podatkowym w działalności


15 września 2016 2 min. czytania

Czy przedsiębiorca podejmujący naukę w szkole wyższej ma możliwość zaliczenia wydatków na edukację takich jak np. czesne za studia, do kosztów firmowych? Zapewne wielu przedsiębiorców, którzy mają w planach zwiększenie swoich umiejętności nie raz zadawało sobie takie pytanie. Specjalnie z myślą o nich sprawdziliśmy, co mówią na to przepisy oraz jakie są aktualne stanowiska organów podatkowych.

Koszty uzyskania przychodu

Zgodnie z obecnie brzmiącymi przepisami kosztami uzyskania przychodu w działalności gospodarczej są koszty, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem katalogu kosztów negatywnych.
Wobec powyższego, jeżeli studia będą miały bezpośredni związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a ich celem będzie pozyskanie nowych zleceń, które będą miał wpływ na zwiększenie w przyszłości źródła przychodów to podatnik może zaliczyć ich wydatek do kosztów związanych z firmą.
czesne za studia w kosztach

Czesne za studia w kosztach

Podobne stanowisko w tej sprawie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, który 9 sierpnia 2016 r. wydał następującą interpretację indywidualną (sygn. ITPB1/4511-515/16/JŁ):
„(…)Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca od 2013 roku prowadzi działalność gospodarczą – kod PKD 62.01.Z. W ramach tej działalności świadczy on usługi związane z oprogramowaniem. Wnioskodawca nie posiada wykształcenia w zakresie informatyki ani dziedzin z nią powiązanych, a swoją prace opiera głównie na zdobytym doświadczeniu. W celu zwiększenia swoich możliwości pozyskania nowych klientów (ukończone studia często są wymogiem instytucji poszukujących programistów) Wnioskodawca postanowił rozpocząć zdalne studia licencjackie na kierunku matematyka na zagranicznej uczelni. Mając na uwadze powyższe, a w szczególności – zawartą w opisie stanu faktycznego – informację, że często wymogiem w instytucjach poszukujących programistów jest wykształcenie, a zatem decyzja o podjęciu studiów spowodowana była potrzebami firmy – stwierdzić należy, że opisane wydatki mają związek z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wobec tego za spełnione należy uznać kryterium celowości, wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, co oznacza, że wydatki te mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu(…)”
Warto również wspomnieć o tym, że dla możliwości rozliczenia w kosztach wydatków edukacyjnych nie ma znaczenia, czy edukacja podatnika odbywa się w trybie dziennym lub zaocznym, oraz czy nauka ma miejsce w stacjonarnej siedzibie uczelni czy zdalnie. Bez znaczenia pozostaje również fakt, czy nauka odbywa się na terytorium Polski czy też w innym kraju. Najważniejsze jest, aby pozyskana wiedza była przydatna podatnikowi w prowadzonej działalności gospodarczej.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu