Czas pracy osób niepełnosprawnych w 2018 r.


25 stycznia 2018 4 min. czytania

Jak określony został czas pracy osób niepełnosprawnych w 2018 r.? Jak wyliczyć wymiar czasu pracy osób niepełnosprawnych?

Czas pracy osób niepełnosprawnych

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych.

Ponadto czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

Powyższe normy czasu pracy nie mają zastosowania :

  • do osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz
  • gdy, na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę.

Koszty tych badań, ponosi pracodawca.

Czas pracy osób niepełnosprawnych w 2018 r.

Czas pracy, a wynagrodzenie

Jak stanowi art. 18 ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, stosowanie norm czasu pracy dla osób niepełnosprawnych nie powoduje obniżenia wysokości wynagrodzenia wypłacanego w stałej miesięcznej wysokości.

Ponadto godzinowe stawki wynagrodzenia zasadniczego, odpowiadające osobistemu zaszeregowaniu lub zaszeregowaniu wykonywanej pracy, przy przejściu na normy czasu pracy  dla osób niepełnosprawnych ulegają podwyższeniu w stosunku, w jakim pozostaje dotychczasowy wymiar czasu pracy do tych norm.

Wymiar czasu pracy

W ustawie z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie ma uregulowań w zakresie wymiaru czasu pracy osób niepełnosprawnych, zatem zgodnie z art. 66 należy odnieść się do kodeksu pracy.

W art. 130 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy, obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, ustalany zgodnie z normami czasu pracy, oblicza się:

  1. mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie
  2. dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku.

Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Ten przepis należy odnieść do norm czasu pracy osób niepełnosprawnych – 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Dokładne wyliczenia zamieszczam zatem poniżej.

Miesiąc

Liczba godzin pracy Liczba dni pracy Dni wolne Wyliczenie
Styczeń 147 21 10 (35 h × 4 tyg.) + (7 h × 3 dni) – (7 h × 2 święta)
Luty 140 20 8 (35 h × 4 tyg.)
Marzec 154 22 9 (35 h × 4 tyg.) + (7 h × 2 dni)
Kwiecień  140 20 10 (35 h × 4 tyg.) + (7 h × 1 dzień) – (7 h × 1 święto)
Maj  140 20 11 (35 h × 4 tyg.) + (7 h × 3 dni) – (7 h × 3 święta)
Czerwiec  147 21 9 (35 h × 4 tyg.) + (7 h × 1 dni)
Lipiec  154 22 10 (35 h × 4 tyg.) + (7 h × 2 dni)
Sierpień  154 22 9 (35 h × 4 tyg.) + (7 h × 3 dni) – (7 h × 1 święto)
Wrzesień  140 20 10 (35 h × 4 tyg.)
Październik  161 23 8 (35 h × 4 tyg.) + (7 h × 3 dni)
Listopad  147 21 9 (35 h ×4 tyg.) + (7 h × 2 dni) – (7 h × 1 święto)
Grudzień  133 19 12 (35 h × 4 tyg.) + (7 h × 1 dzień) – (7h × 2 święta)

Powyżej wyliczyłam wymiar czasu pracy dla okresów miesięcznych w 2018 r. przy założeniu, że mamy pracownika pełnoetatowego. Dają nam one 251 dnia pracy, czyli 1757 godzin w 2018 roku.

Natomiast kolejna tabela podaje wymiary dla pracowników zatrudnionych na część etatu.

Miesiąc Część etatu na jaką zatrudniony jest pracownik.
1/1 1/2 1/3 1/4 1/5
Styczeń 147 73,5 49 36,75 29,4
Luty 140 70 46,67 35 28
Marzec 154 77 51,33 38,5 30,8
Kwiecień 140 70 46,67 35 28
Maj 140 70 46,67 35 28
Czerwiec 147 73,50 49 36,75 29,4
Lipiec 154 77 51,33 38,5 30,8
Sierpień 154 77 51,33 38,5 30,8
Wrzesień 140 70 46,67 35 28
Październik 161 80,5 53,67 40,25 32,2
Listopad 147 73,50 49 36,75 29,4
Grudzień 133 66,5 44,33 33,25 26,6

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu