Co jeszcze, oprócz wyboru korzystnej formy opodatkowania, ma wpływ na wysokość podatków?

Wysokie podatki mogą ograniczyć rozwój każdego biznesu, ale znając przepisy można podjąć takie decyzje, które zminimalizują to ryzyko. Czasami jednak przedsiębiorca nie wie co konkretnie powinien zrobić, aby płacić niskie podatki. Co wtedy?

Co to jest racjonalizacja podatkowa?

Podobnie jak praca nad zwiększeniem produktywności i lepszym zarządzaniem czasem, racjonalizacja podatkowa powinna zacząć się od autorefleksji. Mianowicie przedsiębiorca powinien zastanowić się nad kwotami przychodów i kosztów, które generuje oraz podatków, które płaci, a następnie odpowiedzieć sobie m.in. na takie pytania:

  • Czy korzystam z optymalnej formy opodatkowania?
  • Czy okres rozliczenia (miesięczny lub kwartalny) jest optymalny dla mojej działalności?
  • Czy wszystkie ponoszone wydatki, które stanowią koszty uzyskania przychodu, zaliczam do kosztów firmowych?
  • Czy istnieją dodatkowe czynności, które można wykonać, aby zmniejszyć podstawę opodatkowania (np. przez powiększenie majątku firmowego)?
  • Czy nie warto dokonać dodatkowych wydatków, które służą uzyskaniu przychodu, a co za tym idzie stanowią koszty firmowe?
  • Czy korzystam z optymalnego sposobu rozliczania składek ZUS?

Racjonalizacja podatkowa

Oczywiście, aby odpowiedzieć na te pytania, trzeba wziąć pod uwagę branżę, w której działa firma, kwotę przychodu i kosztów czy liczbę pracowników – każda z tych kwestii może wpłynąć na odpowiedź.

Takie pytania można mnożyć – polski system podatkowy daje bowiem liczne możliwości oszczędzania, których wykorzystanie wymaga doświadczenia i znajomości przepisów. Trudno jednak wymagać od przedsiębiorcy, aby oprócz ciężkiej pracy na rzecz rozwoju biznesu, tracił dodatkowo czas na szperanie w przepisach. Od tego są specjaliści.

Optymalne podatki z inFaktem

Każdy przedsiębiorca wszystkie wymienione kwestie (i wiele innych) regularnie może rozważać czytając artykuły księgowych inFaktu, które dzięki ułatwionemu zrozumieniu tematu są pomocne w optymalizacji podatków.

Księgowi inFaktu znają doskonale przepisy i potrafią się na nie w sposób przystępny powoływać. Decydując się na obsługę księgową w inFakcie możesz być pewien, że księgowy będzie stał na straży poprawności Twoich rozliczeń, a wszyscy piszący dla nas i nagrywający filmy księgowi dostarczą Ci wiedzę niezbędną do racjonalizacji podatkowej.