Co warto wiedzieć o sprzedaży mieszanej?


6 września 2017 4 min. czytania

Sprzedaż mieszana dotyczy sytuacji, w której przedsiębiorca prowadzi jednocześnie dwa rodzaje działalności – część wykonywanych przez niego czynności objęta jest podatkiem VAT, a inna część jest z niego zwolniona. Na czym dokładnie polega sprzedaż mieszana? Kogo dotyczy? Jak ją rozliczać?

Sprzedaż mieszana – na czym to polega?

Przedsiębiorca może prowadzić jednocześnie sprzedaż różnych towarów i usług. Może zdarzyć się, że część jego działalności będzie objęta podatkiem VAT, podczas gdy inna będzie z niego zwolniona.

Przykładem może być lekarz dentysta prowadzący własny gabinet, a w wolnym czasie piszący artykuły jako freelancer. W przypadku usług medycznych mających na celu profilaktykę, zachowanie, poprawę czy ratowanie zdrowia (gabinet dentystyczny) obowiązuje zwolnienie z podatku VAT. Natomiast sprzedaż tekstów jest objęta tym podatkiem.

Co na temat sprzedaży mieszanej podpowiada doradca podatkowy? Jakie są najczęstsze pytania przedsiębiorców z tego obszaru?

Transkrypcja

Rozpoczynasz sprzedaż mieszaną? Poinformuj urząd skarbowy

Planując rozpoczęcie sprzedaży mieszanej, musimy przygotować pismo adresowane do naczelnika odpowiedniego urzędu skarbowego.

W piśmie należy zawrzeć informację o zamiarze rozpoczęcia sprzedaży mieszanej oraz podać wyliczony przez nas prognozowany wskaźnik proporcji wraz z uzasadnieniem. Naczelnik może zgodzić się z naszymi wyliczeniami – wówczas pozostaje tylko podpisać odpowiedni protokół. Może też zakwestionować wyliczenia i zaproponować własny wskaźnik, który należy wtedy zastosować.

Sprzedaż mieszana a odliczenie podatku VAT

Prawo do odliczenia podatku naliczonego od należnego to dla płatników VAT duże udogodnienie. Jak jednak to zrobić, kiedy część świadczonych przez nas usług lub sprzedawanych towarów jest zwolniona z tego podatku?

Najpierw należy podzielić zakupu na trzy grupy. W pierwszej z nich powinny znaleźć się te dotyczące działalności opodatkowanej. VAT naliczony z tych zakupów pozwoli nam pomniejszyć podatek należny do zapłaty. W drugiej grupie umieszczamy zakupy związane z działalnością zwolnioną. Nie pomniejszą one należnego podatku VAT, pamiętajmy jednak, że możemy wpisać je w koszty w kwocie brutto. W przypadku ww. lekarza dentysty, w pierwszej grupie znajdzie się np. wyposażenie gabinetu, w drugiej np. książki czy programy niezbędne przy pisaniu tekstów.

Najbardziej istotna jest jednak trzecia grupa, w której znajdą się zakupy użytkowane przy obu rodzajach działalności. Są to zwykle sprzęty elektroniczne np. telefony czy laptopy, a także samochód i inne przedmioty, których nie potrafimy jednoznacznie przydzielić do pozostałych grup. W tym przypadku odliczenia VAT dokonujemy wg wskaźnika proporcji.

Kapelusz i żeton

Jak obliczyć prognozowany wskaźnik proporcji?

Wskaźnik wyliczamy samodzielnie, przed rozpoczęciem sprzedaży mieszanej. Sprzedaż opodatkowaną dzielimy przez całość sprzedaży i mnożymy przez 100%. Jest to wskaźnik prognozowany – bazujemy na przypuszczalnych kwotach, które później zostaną skorygowane.

Przykładowo: jeśli wspomniany lekarz wykazuje 10 000 zł obrotu ze sprzedaży artykułów, a 30 000 zł obrotu z tytułu prowadzenia gabinetu, wskaźnik wynosić będzie 10 000 zł podzielone przez 40 000 zł (10 000 zł + 30 000 zł), pomnożone przez 100%, czyli 25%. Uwaga – wg tego wskaźnika odliczamy VAT tylko w tej grupie, która dotyczy zakupów związanych z oboma rodzajami działalności – opodatkowaną i zwolnioną.

Przy wyliczaniu wskaźnika obowiązuje zasada, wg której przy wskaźniku powyżej 98% i kwocie niepodlegającej odliczeniu niższej niż 500 zł przyjmuje się wskaźnik 100%. Natomiast przy wskaźniku poniżej 2% przyjmuje się 0%.

Wskaźnik rzeczywisty i korekta

Oczywiście prognozy mogą okazać się mniej lub bardziej trafione. Dlatego po zamknięciu roku wyliczamy wskaźnik rzeczywisty i dokonujemy odpowiedniej korekty w deklaracji VAT-7 za pierwszy miesiąc lub za pierwszy kwartał. W związku z tym powstaje dopłata lub nadpłata, którą możemy potraktować jako VAT naliczony bądź ew. wystąpić o jej zwrot.

Pamiętajmy, że korekta wskaźnika wiąże się często z koniecznością skorygowania kwoty podatku dochodowego. W zależności od tego, jak zmieniła się proporcja, powiększają się koszty lub przychody.

Załóż testowe konto i korzystaj za darmo!

  • Kontaktuj się z naszymi specjalistami od poniedziałku do soboty w godzinach 7 – 22.
  • Przekonaj się, że wystawianie faktur i dbanie o porządek w dokumentach jest proste!

Załóż konto

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących artykułu zachęcamy do pozostawienia komentarza. Odpowiedzi udzieli autorka wpisu.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu