Co to jest AML i do czego służy? Jak procedury AML działają w inFakcie?

AML (z ang. Anti-Money Laundering) to skrót odnoszący się do procedur związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy. Regulacje te mają za zadanie powstrzymanie przepływu i wykorzystywania środków pieniężnych pochodzących z nielegalnych źródeł.

Czym są procedury AML?

AML (z ang. Anti-Money Laundering) to szereg regulacji prawnych, które mają za zadanie uniemożliwić pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu. Obecnie w Polsce rolę przepisów przeciwdziałających tym procederom spełnia ustawa z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Ustawa ta implementuje tak zwaną V Dyrektywę AML i dostosowuje polskie prawa do zapisów unijnych.

Przepisy dotyczące AML mają za zadanie utrudniać oszustwa podatkowe i międzynarodowy przemyt. Ponadto, ułatwiają wykrywanie nietypowych zachowań użytkowników w sieci oraz monitorowanie transakcji finansowych postrzeganych jako podejrzane. Wśród takich zachowań wyróżnia się między innymi transfery dużych środków pieniężnych, powtarzające się napływy środków na konto oraz wzmożony kontakt z użytkownikami figurującymi na listach obserwacyjnych.

Procedury AML w inFakcie

Jako inFakt świadczymy dla Ciebie usługi z zakresu księgowości. Dajemy również możliwość połączenia Twojego konta bankowego z nasza aplikacją. Z tego powodu my także jesteśmy zobowiązani wykonywać procedury związane z AML.

Dlatego jeśli jesteś Klientem inFaktu i korzystasz z połączenia Twoich kont bankowych z aplikacją, Ogólnopolskiego Biura Rachunkowego lub wsparcia przy zakładaniu spółki, zostaniesz poproszony o przejście krótkiej procedury weryfikacyjnej. Dzięki niej nie tylko uzyskasz pewność, że spełniamy niezbędne wymagania prawne dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy. Przekonasz się również, że dbamy o bezpieczeństwo Twoje i Twojej firmy.

Jak przebiega weryfikacja?

Przedsiębiorca najczęściej spotka się z procedurami związanymi z AML w bankach np. przy zakładaniu konta firmowego. Osoba fizyczna, która prowadzi działalność gospodarczą i zakłada konto w placówce banku, musi podać podstawowe dane (imię, nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania, NIP, adres prowadzenia działalności gospodarczej oraz okazać dowód osobisty).

Jednak wraz z postępującą digitalizacją weryfikacja osoby zakładającej konto może również nastąpić elektronicznie. W tym celu stosuje się potwierdzenie danych profilem zaufanym lub certyfikatem kwalifikowanym. Częstym zjawiskiem wynikającym z procedur AML jest również weryfikacja tożsamości przy płatnościach online przez instytucje świadczące takie usługi. Operator oferujący płatności przez internet może prosić klienta o podanie danych z dowodu osobistego lub o dokonanie weryfikacji online.

Masz pytania dotyczące procedur AML w inFakcie? Odpowiedzą na nie nasi specjaliści do spraw Obsługi Przedsiębiorcy i Księgowego.

Kogo dotyczą procedury o przeciwdziałaniu prania pieniędzy?

Ustawa dotycząca AML określa, które instytucje mają obowiązek identyfikacji i oceny ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Instytucje te w oficjalnych dokumentach nazywa się instytucjami obowiązanymi.

Głównymi podmiotami, którym nadano status instytucji obowiązanych, są m.in.:  

  • banki, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe; 
  • adwokaci, radcy prawni, doradcy podatkowi, notariusze, biura rachunkowe; 
  • przedsiębiorcy handlujących dziełami sztuki, antykami i przedmiotami kolekcjonerskimi lub pośredniczącym w takim handlu;
  • pośrednicy w obrocie nieruchomościami. 

Podmioty te nie tylko mają obowiązek wprowadzić wewnętrzną procedurę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Muszą także dokonywać bieżącej aktualizacji wiedzy w zakresie dostosowania swojej działalności do wymogów prawa i wdrażania niezbędnych zmian.

Obowiązki instytucji związane z AML

Instytucje obowiązane mają obowiązek:

  • wdrożenia procedur AML i ich przestrzegania – procedury te powinne być aktualizowane co najmniej raz na 2 lata; 
  • dokonywania oceny ryzyka i weryfikacji kontrahentów pod kątem udziału w praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
  • raportowania do ​​Generalnego Inspektora Informacji Finansowej działań niepożądanych oraz transakcji gotówkowych powyżej 15 000 euro.

Gdy instytucje obowiązane nie wypełniają obowiązków związanych z procedurami AML, grożą im kary pieniężne, administracyjne lub inne sankcje karne.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu