Choroba pracownika na przełomie roku


19 stycznia 2018 2 min. czytania

Czy choroba pracownika na przełomie roku zobowiązuje pracodawcę do wypłacenia wynagrodzenia chorobowego czy też pracownik nabywa prawo do zasiłku chorobowego?

Choroba pracownika na przełomie roku

Choroba pracownika na przełomie roku

Pracownikowi, który z powodu choroby jest niezdolny do pracy może przysługiwać wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy. Wypłacenie wynagrodzenie lub otrzymanie zasiłku chorobowego będzie uzależnione od ilości dni niezdolności do pracy.

Wynagrodzenie chorobowe

Zgodnie z art. 92 § 1 kodeksu pracy, za czas niezdolności do pracy z powodu choroby, pracownikowi przysługuje prawo do wynagrodzenia chorobowego. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za pierwsze 33 dni niezdolności do pracy. Natomiast w przypadku pracowników powyżej 50 roku życia, wynagrodzenie chorobowe wypłacane jest za 14 dni niezdolności do pracy.
Do danego okresu wlicza się czas niezdolności do pracy, za które pracownik otrzymywał wynagrodzenie oraz czas, za który pracownikowi nie przysługiwało wynagrodzenie na podstawie odrębnych przepisów np. w przypadku choroby przypadającej w okresie trwania urlopu bezpłatnego.
Zazwyczaj wysokość wynagrodzenia chorobowego wypłacanego przez pracodawcę to równowartość 80% podstawy wymiaru. Prawo do 100% podstawy wymiaru zachowuje pracownik który:

  • uległ wypadkowi w drodze do pracy lub z pracy
  • choroba przypadła w czasie ciąży
  • poddał się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddał się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów

Zasiłek chorobowy

Zasiłek chorobowy, jest natomiast regulowany ustawa z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego. Za okres niezdolności do pracy, w którym ubezpieczonemu przysługuje prawo do wynagrodzenia nie przysługuje zasiłek chorobowy.
W praktyce może dojść do sytuacji, w której pracownik w ciągu roku chorował kilkukrotnie, następnie przebywał na zwolnieniu lekarskim na przełomie roku. Wówczas pojawia się pytanie czy choroba pracownika na przełomie roku, powinna być rozliczona w formie wynagrodzenia chorobowego z uwagi na nowy limit 33 dni czy też należy mu się zasiłek chorobowy.
Najważniejszą kwestią w ustaleniu prawa do wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego jest ustalenie świadczenia na dzień 31 grudnia. W przypadku gdy pracownik ma prawo do wynagrodzenia chorobowego na dzień 31 grudnia wówczas pozostając niezdolnym do pracy w kolejnym roku w dalszym ciągu będzie posiadał prawo do wynagrodzenia chorobowego. Natomiast w przypadku gdy na dzień 31 grudnia będzie mu wypłacany zasiłek chorobowy wówczas, będąc niezdolnym do pracy w styczniu w ramach tego samego zwolnienia będzie przysługiwać mu zasiłek chorobowy

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu