Obecnie zasadą jest, że wynagrodzenia pracownika powinno być wypłacane w gotówce. Oczywiście na jego wniosek można realizować je na konto. Pojawił się projekt ustawy, która może wprowadzić niemałe zamieszanie.

Dokładne informacje odnośnie wypłaty wynagrodzenia pracownika określona została w art. 86 ustawy z dnia 26.06.1974 r. kodeks pracy. Przepis mówi, że :

  • pracodawca jest obowiązany wypłacać wynagrodzenie w miejscu, terminie i czasie określonych w regulaminie pracy lub w innych przepisach prawa pracy,
  • wypłaty wynagrodzenia dokonuje się w formie pieniężnej, częściowe spełnienie wynagrodzenia w innej formie niż pieniężna jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy przewidują to ustawowe przepisy prawa pracy lub układ zbiorowy pracy,
  • obowiązek wypłacenia wynagrodzenia może być spełniony w inny sposób niż do rąk pracownika, jeżeli tak stanowi układ zbiorowy pracy lub pracownik uprzednio wyrazi na to zgodę na piśmie.

Ostatni punkt wskazuje własnie na to, że wypłata wynagrodzenie zgodnie z przepisami powinna być w formie gotówkowej, do rąk pracownika. Odstępstwem od normy są wypłaty na konto.

Bezgotówkowe wypłaty wynagrodzenia

Projekt o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją przewiduje wprowadzenie zmian w tym zakresie.

Zmiana ma celu określenie, że wynagrodzenie będzie trzeba wypłacać pracownikowi na wskazany przez niego rachunek bankowy. Wyjątkiem natomiast będzie wypłata środków w gotówce i będzie mogło mieć to miejsce, tylko na wniosek pracownika złożony w formie elektronicznej lub pisemnej.

Przy okazji wynagrodzenia warto także wspomnieć o potrąceniach z wynagrodzenia. Obecnie zgodnie z art. 91 § 1. ustawy z dnia 26.06.1974 r. kodeks pracy na pisemny wniosek pracownika można dokonać pomniejszenia wynagrodzenia pracownika. Według projektu taki wniosek będzie mógł być złożony w formie pisemnej albo elektronicznej.

Jaki jest cel wprowadzenia takich zmian? Resort Rozwoju w ten sposób chce walczyć z szarą strefą. Ministerstwo w uzasadnieniu do projektu podkreśla, że płatności gotówkowe, w przeciwieństwie do elektronicznych, nie pozostawiają śladu, umożliwiając w ten sposób ukrycie transakcji. Ponadto pojawiają się głosy, iż celem tej zmiany jest oczywiście uszczelnianie systemu i zwalczanie nieoficjalnego zatrudnienia. Należy także zauważyć, że kodeks pracy stanowi, że pensję wypłaca się w gotówce, natomiast w praktyce zdecydowanie przeważa jednak formalny wyjątek, czyli przelewanie wypłaty na konto bankoweZgodnie z danymi Narodowego Banku Polskiego już 87% Polaków wypłatę dostaje na konto bankowe, a nie do ręki. 

Zmiany te miałyby obowiązywać od 1 czerwca 2017 roku.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu