Niektórzy przedsiębiorcy nie prowadzą działalności przez cały rok, ponieważ specyfika ich działalności wiąże się np. z sezonem letnim. Zdarza się też, że w sezonie letnim prowadzą jeden rodzaj działalności, a w sezonie zimowym – inny. W ramach działalności mogą oni wykorzystywać środki trwałe tylko przez pewną część roku. Jak amortyzować środki trwałe używane sezonowo? Koniecznie przeczytaj!

Amortyzacja

Jeśli zakupisz środek trwały, którego wartość przekracza 3500 zł (3500 zł netto dla podatnika czynnego VAT, 3500 zł brutto dla podatnika zwolnionego z VAT), wówczas co do zasady musisz dany środek amortyzować. Oznacza to, że nie wliczysz w koszty od razy pełnej kwoty, za jaką zakupiłeś dany środek trwały, ale w zależności od stawki amortyzacji ten wydatek będzie wliczony w koszty w określonym czasie. Jeśli np. stawka amortyzacji wynosi 20% to cała wartość środka trwałego zostanie ujęta w kosztach dopiero po okresie pięciu lat. 20 % w pierwszym roku, kolejne 20% w drugim, itd.

Jak amortyzować środki trwałe używane sezonowo?

Nie ma wątpliwości, że jeśli dany środek trwały jest używany przez cały rok, to odpisy amortyzacyjne powiększają Twoje koszty co m-c lub co kwartał, w zależności od wybranego sposobu rozliczania podatku dochodowego. Jak jednak wygląda amortyzacja takich środków trwałych, których użytkowanie ogranicza się tylko do określonej części roku? Wówczas odpisów amortyzacyjnych dokonuje się tylko i wyłącznie w okresie, w jakim używane są środki trwałe. Mimo tego, że amortyzacja jest naliczana tylko przez określoną część roku nie oznacza to, że wartość tych odpisów będzie niższa niż gdyby dokonywana była przez cały rok.

Dwie metody ustalania odpisów amortyzacyjnych

Przepisy dają dwie możliwości na ustalanie wysokości amortyzacji środków trwałych używanych sezonowo:

  1. Pierwsza metoda polega na podzieleniu rocznej wartości odpisów przez liczbę miesięcy, w których środek trwały jest wykorzystywany.
  2. Drugi sposób polega na podzieleniu kwoty rocznej amortyzacji przez 12 m-cy.

jak amortyzowac srodki trwale uzywane sezonowo

Przykład

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wynajmie sprzętu wodnego, w tym motorówki, której wartość początkowa wynosi 24 000,00 zł. Stawka amortyzacji dla tego typu środków trwałych, zgodnie z przepisami, wynosi 7%, a zatem roczna amortyzacja motorówki wynosi 7% z 24 000,00 zł, czyli 1680 zł. Jest to działalność sezonowa. Wynajem jest aktywny od miesiąca maja do września, czyli przez 5 m-cy w roku.

Metoda pierwsza

1680 zł / 5 m-cy = 336,00 zł

Zatem 336,00 zł jest kwotą amortyzacji, jaka będzie uwzględniana w kosztach działalności w miesiącach od maja do września.

W tym wariancie wartość rocznych odpisów amortyzacyjnych jest dokładnie taka sama, jak gdyby środek trwały był używany przez podatnika przez cały rok podatkowy i wyniesie 336,00 zł x 5 m-cy, czyli 1680,00 zł

Druga metoda

1680/12 = 140,00 zł

Kwota 140,00 zł jest wartością odpisów amortyzacyjnych, jaka będzie uwzględniona przez podatnika w poszczególnych pięciu miesiącach użytkowania motorówki w ciągu roku. Roczna wartość odpisów więc wyniesie 140,00 zł x 5 m-cy = 700,00 zł.

W tym wariancie więc wartość amortyzacji motorówki jest proporcjonalnie niższa niż w sytuacji użytkowania jej przez cały rok.

Którą metodę wybrać?

Do podatnika należy wybór pomiędzy dwoma powyższymi metodami wyliczania amortyzacji środków trwałych używanych sezonowo. Jeśli dla podatnika ważne jest wykazanie jak najwyższej wartości kosztów wówczas może wybrać metodę pierwszą. Jeśli natomiast z jakichś względów woli rozłożyć te koszty w dłuższej perspektywie czasu może wybrać metodę drugą.

Co istotne, niezależnie od wybranego sposobu rozliczania podatku dochodowego (miesięczny lub kwartalny), odpisy amortyzacyjne środków trwałych używanych sezonowo należy dokonywać co miesiąc. Nie ma w tym wypadku możliwości ujmowania amortyzacji raz na kwartał, jak to ma miejsce w sytuacji podatników rozliczających się kwartalnie i środków trwałych używanych w działalności przez cały rok podatkowy.

Przetestuj bezpłatnie aplikację inFakt!

  • Kontaktuj się z księgowymi od poniedziałku do soboty w godzinach 7-22
  • Używaj aplikacji www i mobilnej 24h na dobę
  • Udostępniaj faktury księgowemu

Załóż konto

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących artykułu zachęcamy do pozostawienia komentarza. Odpowiedzi udzieli autor wpisu.

Instrukcje dotyczące ujęcia zdarzeń gospodarczych w aplikacji inFakt znajdują się na naszej bazie wiedzy.