Administracja podatkowa, celna oraz skarbowa zostaną skonsolidowane


23 maja 2016 2 min. czytania

Projekt ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej uznajemy za priorytetowy (…) w zakresie zmian mających na celu uszczelnienie systemu podatkowego” – powiedział Wiesław Jasiński, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej.

Celem ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej jest m.in.:

1/ pełna realizacja założonych zamierzeń fiskalnych państwa,

2/ optymalizacja poboru danin publicznych.

Projektowana regulacja zakłada, że prowadzenie kontroli będzie odbywało się w sposób kompetentny, efektywny i przejrzysty. Przyjęcie proponowanych rozwiązań pozwoli ponadto na funkcjonowanie w systemie prawnym odrębnych procedur dla podatników wywiązujących się ze swoich obowiązków tj. postępowania sprawdzającego oraz bardziej rygorystycznych zasad tj. kontroli celno-skarbowej, wymierzonych w oszustwa i przestępczość podatkową” – wyjaśnia Ministerstwo.

Administracja podatkowa, celna oraz skarbowa zostaną skonsolidowane

Krajowa Administracja Skarbowa powstałaby na bazie izb oraz urzędów celnych, izb oraz urzędów skarbowych a także urzędów kontroli skarbowej.

Dodatkowo jedną z rozważanych zmian jest zastąpienie dwóch instancji postępowania przed organami administracji podatkowej postępowaniem jednoinstancyjnym zakończonym decyzją zaskarżalną do sądu administracyjnego. W chwili obecnej system przewiduje dwie instancje administracyjne, a następnie dwie sądownicze. W ocenie Ministerstwa „jedna instancja może być bodźcem poprawiającym jakość decyzji administracyjnych, gdyż organ orzekający będzie miał świadomość, że decyzja od razu może być zaskarżona do sądu, ponadto podatnicy będą mieli więcej czasu na prowadzenie swoich interesów”.

Resort finansów podał, że celem Ministerstwa jest to, by Sejm zajął się projektem w drugim kwartale 2016 r. Wdrożenie zmian w funkcjonowaniu urzędów powinno z kolei rozpocząć się w drugiej połowie roku. W pełni funkcjonalna Krajowa Administracja Skarbowa zacznie działać od 1 stycznia 2017.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu