8 pytań o sprawozdanie środowiskowe


22 lutego 2018 3 min. czytania

Do końca marca przedsiębiorcy korzystający ze środowiska mają obowiązek przygotować sprawozdanie środowiskowe. W dzisiejszym artykule przedstawię najważniejsze informację związane z sprawozdaniem środowiskowymsprawozdanie środowiskowe
Kompendium przydatnych informacji nt. sprawozdania za korzystanie ze środowiska za 2017 znajduje się tutaj

1. Co to jest sprawozdanie środowiskowe?

Każdy z przedsiębiorców w większym lub mniejszym stopniu korzysta ze środowiska,  przez co jest zobowiązany do rozliczenia opłaty środowiskowej oraz złożenia sprawozdania za korzystanie ze środowiska. Sprawozdanie pozwala określić wysokość należnej opłaty za okresy korzystania ze środowiska

2. Kto ma obowiązek sporządzać sprawozdanie?

Obowiązek sporządzania zeznania za korzystanie ze środowiska dotyczy (art 3 ust 20 ustawy Prawo ochrony środowiska):

  • przedsiębiorców (w tym zagranicznych) prowadzących działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a także osób prowadzących działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego
  • jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorcą
  • osób fizycznych nie będących przedsiębiorcą, korzystających ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia

3. Jakie opłaty podlegają wpłacie?

Od 2016 roku, w przypadku gdy wyliczona opłata środowiskowa nie przekracza 800 zł, podmiot może korzystać z zwolnienia z obowiązku wniesienia opłaty, natomiast w dalszym ciągu ma obowiązek złożenia zeznania środowiskowego.

4. Gdzie wpłacić opłatę środowiskową?

Sprawozdanie środowiskowe wraz z należną opłatą należy wnieść do Urzędu Marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska .W przypadku opłata za wprowadzenia gazów lub pyłów do powietrza z tytuł eksploatacji urządzeń, opłaty należy dokonać na rachunek Urzędu Marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu korzystającego ze środowiska.

5.W jakim terminie należy dokonać złożenia sprawozdania środowiskowego oraz dokonania wpłaty?

Sprawozdanie środowiskowe wraz z należną opłatą należy wnieść do 31 marca za rok ubiegły.

5. Czy istnieje zwolnienie z obowiązku wyliczenia opłaty?

Korzystający ze środowiska ma obowiązek co roku aktualizować prowadzoną ewidencję zawierającą informację o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat według właściwych stawek obowiązujących za dany okres korzystania ze środowiska.

7. Na jakim druku należy rozliczyć sprawozdanie środowiskowe?

Wzór wykazu został określony w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska
oraz o wysokości należnych opłat.

8. Czy należy składać wszystkie wymienione wykazy?

Przedsiębiorca korzystający ze środowiska ma obowiązek sporządzić wykaz zbiorczy określony w załączniku 1 ww. rozporządzenia oraz wykazów szczegółowych na których dokonywał rozliczenia należnej opłaty za korzystanie ze środowiska. Nieprzekroczenie opłaty 100 zł, zwalnia z obowiązku wniesienia opłaty oraz złożenia wykazu do Urzędu Marszałkowskiego. Natomiast podmioty korzystające ze środowiska w dalszym ciągu mają obowiązek przygotowania sprawozdania.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu