6 rzeczy, które musisz wiedzieć o różnicach kursowych

Przedsiębiorca, który otrzymuje zapłatę za swoje usługi lub sprzedany towar w zagranicznej walucie, musi rozliczyć różnice kursowe. Podobnie rzecz ma się z zakupami dokonywanymi w walutach obcych. Czy można zrezygnować z księgowania różnic kursowych ze względu na ich bardzo niskie kwoty?

Czym są różnice kursowe od przychodów?

Faktura przychodowa wystawiona w walucie obcej jest księgowana po przeliczeniu jej na złotówki. Kiedy po pewnym czasie na konto przedsiębiorcy wpłynie zapłata, musi on sprawdzić, czy po przeliczeniu na polską walutę jest ona niższa lub wyższa od zaksięgowanej w KPiR wartości faktury.

Podsumowując: różnice kursowe to różnica pomiędzy kwotą faktury a kwotą faktycznej zapłaty.

Dodatnie różnice kursowe muszą być zaksięgowane, nawet jeśli wynoszą kilka groszy

Jeśli otrzymana wpłata po przeliczeniu na złotówki jest wyższa od zaksięgowanej faktury, przedsiębiorca musi uwzględnić w KPiR dodatkowy przychód. Księgowaniu podlega tylko różnica pomiędzy obiema kwotami.

W tym przypadku mamy do czynienia z dodatnimi różnicami kursowymi, które zazwyczaj mają niskie wartości. Podlegają księgowaniu w „pozostałe przychody„.

Ujemne różnice kursowe są kosztem uzyskania przychodu

Sytuacja odwrotna oznacza zwiększenie kosztów firmy. Ujemne różnice kursowe, czyli sytuacja, w której faktycznie uzyskany przychód jest niższy niż wyliczony na podstawie faktury, są księgowane w KPiR jako „pozostałe koszty„.

Księgowanie kosztów jest bardziej przywilejem przedsiębiorcy niż obowiązkiem, dlatego jeśli uzna on, że księgowanie kilku złotych nie jest warte zachodu – nie ma takiego obowiązku.

Różnice kursowe od zakupów

Podobnie rzecz ma się z zakupami rozliczanymi w walucie obcej:

  • jeśli kwota faktury kosztowej jest wyższa niż faktyczna zapłata, wystąpią dodatnie różnice kursowe, czyli pozostałe przychody
  • jeśli kwota faktury kosztowej jest niższa niż faktyczna zapłata, pojawią się ujemne różnice kursowe – zwiększą koszty.

Według jakiego kursu liczymy różnice kursowe?

Walutę obcą przeliczamy na złotówki:

  • według średniego kursu ogłoszonego przez NBP poprzedzającego dzień wystawienia faktury
  • według faktycznie zastosowanego kursu waluty z dnia zapłaty
  • według średniego kursu NBP poprzedzającego dzień zapłaty dla rachunków walutowych (nie da się tutaj bowiem ustalić faktycznego kursu waluty).

księgowanie różnic kursowych

Księgowanie na podstawie DW

Zarówno dodatnie, jak i ujemne różnice kursowe księgujemy przy pomocy DW, czyli dowodu wewnętrznego. Można zaksięgować je zbiorczo na koniec miesiąca dla wszystkich operacji.

Chcesz prowadzić księgowość online w prosty sposób?

  • Przetestuj inFakt za darmo, poznaj zalety prostej księgowości online.
  • Wystaw pierwszą e-fakturę w minutę przez stronę www lub aplikację na smartfon.
  • Otrzymasz bezpłatne wsparcie specjalistów, 6 dni w tygodniu.
  • Rozliczaj się samodzielnie lub inFakt ułatwi Ci wybór sprawdzonego księgowego

Załóż testowe konto

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.