Dokument płatniczy w programie płatnik


28 kwietnia 2018 2 min. czytania

28 kwietnia 2018 r. w programie Płatnik została przywrócona możliwość generowania dokumentu płatniczego dla opłacania składek pobieranych przez ZUS jedną wpłatą na numer rachunku składkowego płatnika składek. Funkcja ta była tymczasowo zablokowana z powodu nadania przedsiębiorcom indywidualnych numerów bankowych.

Czym jest dokument płatniczy ?

Dokument płatniczy w programie płatnik to przygotowany za pomocą kreatora gotowy do opłacenia przelew bankowy ze składkami za dany okres rozliczeniowy.
Podczas tworzenia dokumentu płatniczego w programie Płatnik, dokument zostanie automatycznie uzupełniony o:

  • numer rachunku składkowego pobrany z kartoteki płatnika,
  • nazwę skróconą płatnika składek pobraną z kartoteki płatnika,
  • numer rachunku bankowego nadawcy, jeśli został wprowadzony do kartoteki płatnika,
  • sumę kwot składek do zapłaty z deklaracji rozliczeniowej,

Będziemy mogli również zobaczyć informację o kwocie należności z tytułu składek wraz z odsetkami za zwłokę, w przypadku, gdy na koncie płatnika jest zaległość i płatnik chce ją opłacić łącznie z bieżącymi składkami.

Jak możemy wygenerować dokument płatniczy ?

Aby stworzyć dokument płatniczy należy z menu dokumenty → dokumenty płatnicze → wybrać → nowy
Pokaże nam się okno dokumentu płatniczego gdzie uzupełniamy kwotę jaką jesteśmy zobowiązani uiścić za dany okres rozliczeniowy.

Po uzupełnieniu weryfikujemy dokument oraz zapisujemy.
Dodatkowo aby sprawdzić kwotę zaległości oraz odsetek należy z pozycji dokumentu płatniczego wybrać z menu→ narzędzia  → pokaż zaległości i odsetki

W sytuacji gdy mamy niedopłatę na koncie możemy zaznaczyć opcję → dodaj łączną kwotę zaległości i odsetek do kwoty do zapłaty na dokumencie płatniczym.
Program umożliwia drukowanie dokumentów płatniczych na czystych kartkach jako kompletny wydruk lub nadruk na gotowych drukach dowodów przelewów/wpłat. Sposób w jaki chcemy wydrukować nasz dokument płatniczy określamy w ustawieniach programu → zakładka inne

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu