Jednym z tematów, które ulegną zmianie w 2018 r. są 50% koszty uzyskania przychodów. W dzisiejszym wpisie informacja o tym, jak 50% KUP będą wyglądać w 2018 r.

Zmiana limitu rozliczania 50% KUP

Jak pisałam w tym artykule Ministerstwo Finansów w przygotowanym przez siebie projekcie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym o osób fizycznych planowało zwiększenie limitu do jakiego byłoby możliwe rozliczenie 50% kosztów uzyskania przychodów.
Zgodnie z przyjętymi założeniami twórcom miało zostać przyznane prawo do rozliczania 50% KUP do kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, czyli do kwoty 85.528 zł.
50% KUP

Katalog twórców

Na etapie prac Sejmu, w przygotowanym przez Ministerstwo Finansów projekcie wprowadzono pewne zmiany. W art. 22 ustawy o PIT dodano ust. 9b zgodnie z którym:
„Przepis ust. 9 pkt 3 stosuje się do przychodów uzyskiwanych z tytułu działalności
1)  twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, programów komputerowych, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;
2) badawczo-rozwojowej oraz naukowo-dydaktycznej;
3) artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii;
4)  w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku, montażystów, kaskaderów;
5)  publicystycznej.”
Powyższy katalog jest katalogiem zamkniętym, co oznacza, że tylko twórcy wymienieni w tym przepisie będą mieli prawo skorzystać z 50% kosztów uzyskania przychodów.
Oznacza to, że niektóre osoby dotychczas rozliczające autorskie koszty, po wejściu w życie nowelizacji będą miały prawo rozliczać koszty uzyskania przychodów wyłącznie w standardowej wysokości. Zmiany takie dotkną przede wszystkim osoby sporządzające opinie prawne oraz ekonomiczne, pracowników reklamy oraz marketingu.
Nowelizacja została w dniu 27 października uchwalona przez Sejm, a w dniu 9 listopada 2017 r. Komisja Budżetu i Finansów w Senacie publicznych wniosła o uchwalenie ustawy bez wnoszenia jakichkolwiek poprawek.
Więcej informacji planowanych o zmianach przepisów pojawi się na bezpłatnych szkoleniach organizowanych w ramach Ogólnopolskiej Akademii inFakt!

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu