4 powody, dla których nie możesz być na ryczałcie

Zryczałtowana forma opodatkowania ma swoje plusy. Zanim jednak zaczniesz analizować dobre strony, sprawdź, czy nie należysz do grupy przedsiębiorców, którzy z ryczałtu skorzystać nie mogą.

W ryczałcie nie odliczasz kosztów!

Ryczałt to uproszczona forma opodatkowania działalności gospodarczej. Najczęściej korzystają z niej ci przedsiębiorcy, którzy ponoszą niewielkie koszty w ramach prowadzonej firmy. Dlaczego? Ponieważ w ryczałcie opodatkowaniu podlega cały przychód, którego nie pomniejszamy o koszty jego uzyskania.

Wybrane rodzaje działalności nie mają prawa do ryczałtu

Jeśli przedsiębiorca wykonuje którąś z poniżej wymienionych działalności, nie może skorzystać z ryczałtu:

  • działalność reklamowa, pośrednictwo finansowe, usługi detektywistycznych i ochroniarskie,
  • prowadzenie apteki, lombardu, kantoru,
  • wykonywanie fotografii reklamowych,
  • handel częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych,
  • wytwarzanie wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem wytwarzania energii z odnawialnych źródeł.

Wymiana firm pomiędzy małżonkami

Jeśli przedsiębiorca w poprzednim roku podatkowym samodzielnie prowadził działalność gospodarczą, a wraz z nowym rokiem wszedł w spółkę z małżonkiem lub na odwrót, bądź też zrezygnował ze swojej samodzielnej działalności, po to, by otworzył ją małżonek – nie będzie mógł skorzystać z ryczałtu. Pod warunkiem, że wcześniejsza działalność była opodatkowana na zasadach ogólnych.

4 powody, dla których nie możesz być na ryczałcie

Brak prawa do ryczałtu przy działalności na rzecz byłego pracodawcy

To samo dotyczy osoby, która była zatrudniona na umowę o pracę w bieżącym lub poprzednim roku, a planuje prowadzić własną działalność, w ramach której będzie realizować takie same czynności dla byłego pracodawcy jak przy poprzedniej formie zatrudnienia.

Przedsiębiorca musi przestrzegać limitu przychodów

O możliwości skorzystania z ryczałtu decyduje jednak nie tylko rodzaj wykonywanej działalności, ale także wysokość przychodów.

Jeśli więc wykonywany zawód nie wyklucza przedsiębiorcy z tej formy opodatkowania, to może on z niego skorzystać po warunkiem, że:

  • przychód z działalności gospodarczej w poprzednim roku nie przekroczył 150 tys. euro.

W sytuacji gdy przedsiębiorca przekroczy ten limit, to wraz z nowym rokiem podatkowym musi zmienić formę opodatkowania.

Załóż bezpłatne konto i korzystaj!

  • Kontaktuj się z księgowymi od poniedziałku do soboty w godzinach 7-22
  • Czytaj praktyczny newsletter
  • Testuj księgowość online i fakturowanie – za darmo!

Załóż konto

Masz pytania? Zostaw komentarz lub napisz do nas na info@infakt.pl.