Koszty mieszkania w działalności gospodarczej


2 września 2016 6 min. czytania

Jak wydzielić część mieszkania lub domu pod działalność gospodarczą? Jakie wydatki możemy zaliczyć do kosztów? Czy wydatki na czynsz, media stanowią koszty działalności?

Mieszkanie lub dom w działalności gospodarczej

Zakładając własną działalność gospodarczą nie zawsze stać nas na wynajem powierzchni biurowej i decydujemy się na jej prowadzenie we własnym mieszkaniu lub domu.

Zyskujemy prawnie dozwoloną możliwość odliczania części wydatków w koszty firmy pod warunkiem, że określimy ile powierzchni chcemy użytkować.

Firma w prywatnym mieszkaniu

Jak przekazać część mieszkania do działalności gospodarczej?

W przepisach nie znajdziemy informacji o sposobie i metodach. Ważne, żeby wydatki z wydzieloną częścią mieszkania spełniały 3 przesłanki:

1/muszą być poniesione w celu osiągnięcia przychodu albo zabezpieczenia źródła przychodu

2/ nie mogą być wymienione w katalogu kosztów niebędących kosztami uzyskania przychodu

3/ powinny być prawidłowo udokumentowane.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby rozliczać mieszkanie w działalności gospodarczej?

Należy najpierw obliczyć współczynnik procentowy powierzchni wydzielonej pod działalność w stosunku do powierzchni całego mieszkania.

Przykład:

W mieszkaniu o powierzchni 49 m2 pokój o powierzchni 20m2 będzie stanowił biuro. Pozostała część mieszkania służy potrzebom prywatnym. Procentowy udział powierzchni wyniesie: 40,82% [(20 m2 : 49 m2) x 100].

Mając określony współczynnik:

1/ spisujemy oświadczenie o przeznaczeniu części mieszkania na siedzibę firmy

2/ lub gdy jesteśmy właścicielami nieruchomości możemy wydzieloną część wprowadzić do ewidencji środków trwałych.

Jakie wydatki związane z mieszkaniem możemy zaliczyć do kosztów?

Wydatkami mogą być:

Czynsz za mieszkanie przy jego rozliczeniu korzystamy z wyżej wyliczonego współczynnika

Przykład:

Pokój pod biuro wynosi: 20m2.; całe mieszkanie 49m2; miesięczny czynsz wynosi: 500,00 zł; procent powierzchni wynosi: 40,82%; zatem: 500,00 zł x 40,82% = 204,10 zł możemy odliczyć w koszty działalności

Media /tj. energia elektryczna, woda, ścieki, gaz, wywóz nieczystości itp./przy rozliczaniu tych wydatków możemy korzystać z różnych metod.

Jedną z nich jest zainstalowanie odrębnych liczników w celu pomiaru zużycia na potrzeby prowadzonej działalności.

Możemy zastosować też współczynnik, ale ta metoda bywa niedokładna, jeżeli zużywamy znacznie większą ilość prądu/wody w działalności niż prywatnie, korzystamy z mniejszej ilości sprzętów, innego rodzaju oświetlenia.

Najważniejsze jest przy wyborze miernika znalezienie metody, która nie będzie budziła wątpliwości organu skarbowego. Warto w tym celu sporządzić notatkę, jakie elementy były brane pod uwagę do ustalenia takiego wskaźnika.

Wydatki na rozmowy telefoniczne i Internet

W przypadku tych kosztów nie możemy stosować współczynników. Koszty muszą być faktycznie poniesione. Właściwym dokumentem jest billing, na którym należy wskazać rozmowy służbowe.

Do wydatków nie zaliczymy abonamentu za prywatny telefon. Abonament jest opłatą stałą, ponoszoną niezależnie od tego, czy telefon jest wykorzystywany do celów służbowych, czy nie. Jeżeli jednak założymy osobny telefon (lub Internet) w domu do celów firmowych, wówczas opłatę za abonament telefoniczny (Internet) możemy w całości odpisać w koszty.

– Odsetki od „prywatnego” kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup mieszkania

Jeżeli posiadamy kredyt na zakup mieszkania do celów prywatnych, to możemy przy zastosowaniu współczynnika odpisać jego część w koszty działalności pod warunkiem, że zostały opłacone. Jeżeli zdecydowaliśmy się na wprowadzenie części mieszkania do ewidencji środków trwałych to odsetki naliczone do dnia przekazania mieszkania do działalności zwiększają wartość początkową środka trwałego i odpiszemy je w koszty w amortyzacji.

Amortyzacja prywatnego mieszkania lub jego części wykorzystywanego w działalności

Odpisów amortyzacyjnych lokalu dokonujemy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym mieszkanie to zostało wprowadzone do ewidencji

Amortyzacji można dokonywać przy użyciu jednej z trzech metod:

1. liniowa – należy zastosować stawkę 1,5% w skali roku;

2. liniowa przyspieszonej – należy zastosować, gdy lokal mieszkalny używany jest w warunkach:
złych- maksymalnie stawka może wynieść 2,1%
pogorszonych- maksymalnie stawka może wynieść 1,8%

3.liniowa indywidualna – można ją zastosować w przypadku gdy lokal jest używany lub ulepszony i jest wprowadzony po raz pierwszy do ewidencji środków trwałych firmy Decydując się na amortyzację liniową indywidualną w przypadku lokalu mieszkalnego, należy pamiętać, że okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat i  tym samym trzeba będzie zastosować stawkę 10 % w skali roku.
Wybraną metodę należy stosować aż do pełnego zamortyzowania lokalu mieszkalnego.

WAŻNE:
Dany lokal może być środkiem trwałym pod warunkiem, że: stanowi własność lub współwłasność podatnika, został przez niego nabyty lub wytworzony we własnym zakresie, jest kompletny i zdatny do użytku w dniu przyjęcia do używania, przewidywany okres jego użytkowania jest dłuższy niż jeden rok.

Jeżeli lokal jest objęty spółdzielczym prawem własnościowym, wówczas amortyzujemy prawo i stawka amortyzacji wynosi: 2,5%; jeżeli stosujemy metodę uproszczoną, wówczas stawka amortyzacji wynosi: 1,5%.

Wyposażenie i remont mieszkania wykorzystywanego na działalność

Przedsiębiorca może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów również wydatki remontowe, w takiej części, w jakiej przypadają na część mieszkania, która jest wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej. Nie ma tu znaczenia, czy mieszkanie zostało zaliczone do środków trwałych.

Podatek od nieruchomości.

Podatek od nieruchomości od części mieszkania przeznaczonego do działalności płacimy według stawki wyższej. Średnia stawka wynosi: 22,86 zł. Dla porównania stawka dla celów mieszkaniowych wynosi: 0,75 zł.

W przypadku działalności freelancera (np. programista, grafik, tłumacz) może obejść się bez podwyżki podatku, gdyż nie zachodzi zmiana sposobu użytkowania lokalu. Kwestię podatku od nieruchomości należy każdorazowo zweryfikować we właściwym urzędzie.

Dokumentowanie kosztów użytkowania mieszkania

Wszystkie opisane wyżej koszty ewidencjonujemy jako pozostałe wydatki w KPIR dowodem wewnętrznym, którego podstawą będzie inny właściwy dokument np.: faktura VAT, decyzja wraz ze sposobem wyliczenia.

Chcesz rozliczać koszty mieszkania w prosty sposób?

  • Przetestuj inFakt za darmo.
  • Wystaw fakturę, dodaj koszt, opłać podatek wprost z inFaktu przez stronę www lub aplikację na smartfon.
  • Otrzymasz bezpłatne wsparcie specjalistów.
  • A gdy Twoje potrzeby wzrosną – inFakt zapewni Ci osobistą księgową lub księgowego.

Załóż testowe konto

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu