Urlop jest przywilej pracowniczym zagwarantowanym w kodeksie pracy. Jakie mamy rodzaje urlopów? W jakich sytuacjach można z nich skorzystać? W tym wpisie przedstawiam 13 rodzajów urlopów.

13 rodzajów urlopów

Urlop, to dni wolne które przysługują pracownikowi w określonej sytuacji. W tym wpisie chciałabym przypomnieć, że pracownik ma do dyspozycji urlop:

 • wypoczynkowy,
 • na żądanie,
 • bezpłatny,
 • na poszukiwanie pracy,
 • macierzyński,
 • rodzicielski,
 • ojcowski,
 • tacierzyński,
 • wychowawczy,
 • okolicznościowy,
 • szkoleniowy,
 • w celu sprawowania opieki nad dzieckiem,
 • dodatkowe dni opieki na dziecko zdrowe.

13 rodzajów urlopów

Cele urlopów

Urlop jest przywilejem pracowniczym, zagwarantowanym głównie w kodeksie pracy. Zleceniobiorcy, czy osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą też mieć dni wolne, ale muszą zadbać o to same np. zawierając takie zapisy w umowie. Często zdarza się, że takich zapisów nie ma, a mimo to dni wolne przysługują na podstawie tzw. umowy ustnej.
Wracając teraz do tematu urlopów, to będę je w najbliższym czasie omawiać w oparciu o przepisy i z przeznaczeniem ich dla pracowników.
Warto zauważyć, że cele urlopów pracowniczych mogą być różne. Pracownik może wykorzystywać dni wolne od pracy na:

 • odpoczynek,
 • edukacja,
 • poszukiwanie pracy,
 • opiekę nad dzieckiem,
 • lub gdy wystąpi sytuacja losowa.

Ważne jest, że pracownik o każdy z tych urlopów musi zawnioskować. Są urlopu na które pracodawca musi się zgodzić lub może odmówić. Dokładne omówienie przedstawię w najbliższym czasie.