Jednoosobowa działalność gospodarcza zus

Prowadzenie firmy oznacza konieczność samodzielnego opłacania składek ZUS. Nowi przedsiębiorcy mają możliwość opłacania tzw. małego ZUS-u przez pełne 24 miesiące od momentu rozpoczęcia działalności. Są oni także zwolnieni z wpłat na Fundusz Pracy.

Opłacanie składek ZUS należy do obowiązków przedsiębiorcy

Składki ZUS musi opłacać za siebie każdy właściciel firmy – niezależnie od tego, czy planuje korzystać z usług ZUS-u. Ta konieczność wynika z kilku ustaw. Dobra wiadomość jest taka, że początkujący przedsiębiorcy mogą liczyć na preferencyjne składki ZUS – przez pełne 24 miesiące.

W tym czasie płacą oni niższe składki na ubezpieczenia społeczne, a także są zwolnieni z wpłat na Fundusz Pracy. Tylko ubezpieczenie zdrowotne płacą na identycznym poziomie jak pozostali przedsiębiorcy. Po upływie tego czasu przedsiębiorca musi przejść na tzw. duży ZUS. Przedsiębiorca musi opłacać składki w ustalonych terminach. Przedstawiają się one następująco:
  • do 10. dnia kolejnego miesiąca – w przypadku, opłacania składek wyłącznie za siebie,
  • do 15. dnia kolejnego miesiąca – w sytuacji zatrudniania pracowników.
Jeśli termin zapłaty wypada w weekend lub inny dzień wolny od pracy, to termin płatności przesuwa się na kolejny dzień roboczy. Składki ZUS można opłacić przelewem na poczcie, w banku lub przez Internet. Należy przy tym pamiętać, że data zapłaty to moment „wyjścia” pieniędzy z konta przedsiębiorcy, a nie wykonania polecenia przelewu.

Jak wylicza się składki ZUS przedsiębiorcy?

Dla składek społecznych przy „dużym ZUS-ie” podstawę stanowi kwota zadeklarowana przez przedsiębiorcę, ale nie niższa jednak od 60% (i nie wyższa od 250%) prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, ogłoszonego przez Ministra Finansów. Natomiast dla składek zdrowotnych, składka jest stała i jednakowa dla wszystkich – zależy od przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za IV kwartał, które ogłasza GUS.

Jeszcze inaczej wylicza się wspomniany preferencyjny ZUS. W tym przypadku podstawa ubezpieczeń społecznych ustalana jest na innych zasadach i stanowi 30% wynagrodzenia minimalnego na dany rok (w 2014 r. jest to 30% z 1680 zł). Są jednak pewne wyjątki, kiedy przedsiębiorca nie ma możliwości skorzystania z preferencyjnych zasad wyliczania składek ZUS. Dzieje się tak jeśli:
  • w okresie ostatnich 60 miesięcy przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności przedsiębiorca prowadził firmę, oraz
  • przedsiębiorca świadczy na rzecz byłego pracodawcy usług o podobnym charakterze, co czynności, które wykonywał na etacie.
Warto pamiętać, że 24 miesiące „małego ZUS-u” liczy się od pierwszego pełnego miesiąca prowadzenia działalności.

Jakie składki opłacają przedsiębiorcy?

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu, natomiast ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. W przypadku, gdy osoba prowadząca działalność gospodarczą posiada również inne tytuły do ubezpieczeń społecznych, może wystąpić sytuacja, gdy składki z prowadzonej przez nią działalności są dobrowolne.

Zdarzy się to wówczas, gdy osoba zatrudniona jest równocześnie na etat, na którym zarabia co najmniej minimalne wynagrodzenie. Wówczas z tytułu prowadzonej działalności nie ma obowiązku odprowadzania składek społecznych. Poza składką chorobową, która zawsze przy prowadzeniu działalności ma charakter dobrowolny, pozostałe składki (emerytalna, rentowa, wypadkowa) w tej sytuacji będą również dobrowolne.

Jak wygląda sposób obliczania składki zdrowotnej?

Osoby prowadzące działalność opłacają również składkę zdrowotną. W każdym przypadku jest ona obowiązkowa i zależy od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za IV kwartał poprzedniego roku. Główny Urząd Statystyczny ogłosił 20 stycznia, że ta kwota wynosi 4005,97 zł.

To wartość służąca do określenia dolnej granicy podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Podstawa wymiaru składek nie może być niższa niż 75% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw – 75% z 4005,75 zł wynosi 3004,48 zł. Składka zdrowotna wynosi zaś 9% z podstawy wymiaru, czyli 270,40 zł.

Przedsiębiorca ma także możliwość odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne. Choć jak było wspomniane wynosi ona 9% to jednak odliczyć można nie całość, ale 7,75% podstawy, czyli 232,85. Pozostałej części składki (1,25%) nie można odliczyć, ani zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Rozliczaj składki ZUS z inFaktem

Jakiekolwiek kwestie odnoszące się do składek ZUS nie stanowią problemów dla użytkowników inFaktu. Korzystając z aplikacji w pierwszej kolejności należy wskazać zasady, według który przedsiębiorca będzie opłacał składki ZUS, a mianowicie określić czy:
  • opłaca preferencyjny ZUS,
  • jednocześnie prowadzi działalność i jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę z przynajmniej minimalnym wynagrodzeniem,
  • opłaca dobrowolną składkę chorobową.
Po wprowadzeniu ustawień, w zakładce ZUS, co miesiąc widnieje kwota, jaką użytkownik ma obowiązek zapłacić, a także jej termin płatności. Opłata rozbita jest na kwoty, które należy przelać na odpowiednie konta ZUS-u.

Program do Księgowości pozwala także na monitoring opłat. Po dokonaniu zapłaty wystarczy zmienić jej status na zapłacony. Przedsiębiorca nie musi wiedzieć bądź tracić czasu na wyszukiwanie, ile wynosi aktualnie 60% prognozowanego wynagrodzenia, czy wynagrodzenie minimalne. W aplikacji wszystkie aktualne składki są na bieżąco wyświetlane w dziale „Księgowość”.

Wszystkie opisane funkcje dotyczące składek ZUS w inFakcie możesz wypróbować zupełnie bez opłat. Po prostu załóż konto i wypełnij dane księgowe, a otrzymasz 30-dniowa możliwość przetestowania Programu do Księgowości. W trakcie okresu testowego możesz wystawiać faktury, dodawać koszty, generować KPiR i deklaracje podatkowe, a zwłaszcza korzystać z pomocy dedykowanego zespołu księgowych. Przekonaj się sam jak innowacyjna i przydatna przedsiębiorcy to usługa!

Autor: Paweł Piejko

Zobacz również

Ubezpieczenia społeczne

Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych nałożyła obowiązek ubezpieczeń: emerytalnego i rentowego na osoby fizyczne, które na terenie naszego kraju zajmują się prowadzeniem pozarolniczej działalności

Ubezpieczenie zdrowotne

Wszystkie osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą, a także osoby, które z nimi współpracują, na mocy obowiązujących przepisów podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu, pod warunkiem, że: są obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej (ewentualnie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handl

Składki ZUS 2011

Obowiązkiem uiszczania składek na Ubezpieczenia społeczne są obciążeni zarówno przedsiębiorcy jak i osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą ponadto artyści, twórcy, osoby wykonujące wolny zawód (freelancer), wspólnicy jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ponadto spółki jawnej, komandytowej oraz partnerskiej

pokaż więcej tematów