inFakt Księgowi
Medium avatar

Katarzyna Kalinowska

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie:

- prowadzenie ksiąg handlowych (pełna księgowość)
- prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
- prowadzenie ewidencji ryczałtowych
- rozliczanie karty podatkowej

W tym :
- pomoc w założeniu i rejestracji działalności gospodarczej
- prowadzenie ewidencji VAT
- sporządzanie wszystkich wymaganych deklaracji podatkowych do Urzędu Skarbowego (PIT, CIT, VAT)
- wysyłka elektroniczna deklaracji oraz plików JPK
- ewidencja środków trwałych i wyposażenia
- naliczanie i sporządzanie list płac (etat, umowy cywilnoprawne)
- sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS
- sporządzanie umów o pracę, zlecenie, dzieło oraz innych dokumentów dotyczących zatrudnienia
- prowadzenie akt osobowych, doświadczenie z zatrudnianiem obcokrajowców
- sporządzanie dokumentów rozliczeniowych do PFRON
- reprezentacja przed Urzędem Skarbowym oraz ZUS
- uczestnictwo w kontrolach skarbowych
- sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań finansowych
- sporządzanie raportów dostosowanych do potrzeb klienta
- sprawozdawczość GUS
- współpraca z biegłym rewidentem
- księgowość podmiotów rozliczających środki z dotacji unijnych
- księgowanie WNT, WDT, import, export
- pliki JPK
- e-akta osobowe NOWOŚĆ !!!

Dodatkowe usługi :

- sporządzenie zakładowego planu kont
- wyprowadzanie zaległości
- roczne zeznania podatkowe osób fizycznych (również z dochodów zagranicznych)
- wystawianie faktur za klienta
- wprowadzanie przelewów do systemów bankowych klienta
- prowadzenie kasy
- pomoc w założeniu i rejestracji spółek (S24)
- pomoc w uzyskaniu kredytowania dla firm
- pomoc w ściąganiu wierzytelności
- i wiele innych

Prowadzę księgowość klientów z całej Polski online i telefonicznie.
Zamknij