Od 2019 r. obowiązuje nowe rozporządzenie w zakresie zwolnienia z kas fiskalnych. Jakie uregulowania są w nim zawarte? Czy limit zwolnienia podmiotowego został utrzymany? Czy mamy nowe zwolnienia przedmiotowe? Szczegóły zamieszczamy we wpisie.

Rozporządzenie na lata 2019-2021

Od 2019 r. obowiązuje nowe rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. W swoim zakresie nieznacznie różni się od poprzedniego, obowiązującego aktu.

Zwolnienie z kas fiskalnych 2019

Przy kasie fiskalnej podatnik ma co do zasady możliwość skorzystania ze zwolnienia podmiotowego (bazującego na limicie) lub przedmiotowego (istotnego dla konkretnych usług lub towarów). Należy pamiętać, że kasa fiskalna ma znaczenie jeśli przedsiębiorca dokonuje sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności oraz rolników ryczałtowych.
Co do limitu zwolnienia podmiotowego utrzymany został na poziomie 20.000 zł. W zakresie zwolnienia przedmiotowego mamy nowe czynności, które korzystają ze zwolnienia przedmiotowego z kas fiskalnych. Chodzi tutaj o dostawę towarów i świadczenie usług przez koła gospodyń wiejskich, pod warunkiem że koło prowadzi uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów.

Kto utraci prawo do zwolnienia przedmiotowego w trakcie 2019 r.?

Od 1 czerwca 2019 r. zwolnienie przedmiotowe przestanie obowiązywać dla:

 • transportu drogowego pasażerskiego pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich (riksza) lub ciągnionymi przez zwierzęta (dorożka),
 • usług związanych z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowywaniem terenów zieleni z wyłączeniem usług związanych z zagospodarowywaniem terenów zieleni (PKWiU 81.30.10.0),
 • usług w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich.

Podatnicy Ci natomiast nadal będą mogli korzystać ze zwolnienia podmiotowego z kasy fiskalnej. Sprzedaż dokonana do końca maja będzie wliczana do limitu 20.000 zł.
Zwolnienia z kas fiskalnych w 2019 r

Kto nie skorzysta ze zwolnień z kas fiskalnych?

W tym zakresie nie mamy zmian. Nadal ze zwolnień z kasy fiskalnej nie mogą korzystać przedsiębiorcy, którzy:

 • dokonują dostawy:
  • gazu płynnego,
  • części do silników (PKWiU 28.11.4),
  • silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów (PKWiU 29.10.1),
  • nadwozi do pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1),
  • przyczep i naczep; kontenerów (PKWiU 29.20.2),
  • części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (PKWiU 29.20.30.0),
  • części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 29.32.30.0),
  • silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach (PKWiU 30.91.3),
  • sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (PKWiU ex 26 i ex 27.90),
  • sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1),
  • wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT,
  • zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych,
  • wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU,
  • wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,
  • perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów;
 • świadczą usługi:
  • przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji,
  • przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami,
  • naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
  • w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
  • w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
  • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, z wyłączeniem usług świadczonych przez osoby niewidome, posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • prawniczych, z wyłączeniem usług notarialnych,
  • doradztwa podatkowego,
  • związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie: – świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz – usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),
  • fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych,
  • kulturalnych i rozrywkowych – wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe,
  • związanych z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu