Zmiany w składkach Funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej


6 stycznia 2018 1 min. czytania

Od 1 stycznia obowiązują zmiany w składkach Funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. Jak będzie teraz wygląda rozliczenie tych ubezpieczonych?

Zmiany w składkach Funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

Zmiany w składkach Funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

Z dniem 1 stycznia 2018 r. uchylono pkt 18a z art. 6 ust. 1 który wskazywał na to, że funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Oznacz to, że także z tego tytułu nie będzie obowiązkowo opłacana składka wypadkowa. Ubezpieczenie chorobowe z tego tytułu także nie będzie mogło być opłacane.

Jeśli chodzi o składkę zdrowotną, to zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej  obowiązkowi podlegają pod ubezpieczenie zdrowotne.

Podsumowanie

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej od 1 stycznia 2018 r. podlegają wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu. Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi uposażenie funkcjonariusza.

Funkcjonariusze powinni zostać wyrejestrowani z dotychczasowych ubezpieczeń i ponownie zgłoszeni wyłącznie do ubezpieczenia zdrowotnego.

Co ważne – za funkcjonariusza, który zostanie zwolniony ze służby i nie spełnia warunków do uzyskania emerytury policyjnej lub renty inwalidzkiej, składki na ubezpieczenia społeczne przekazane są do ZUS.

Składki do ZUS również przekazane są na wniosek funkcjonariusza, gdy funkcjonariusz ma tylko prawo do nabycia policyjnej renty inwalidzkiej.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu