Zmiany w rozliczaniu wydatków na samochody

Piotr Juszczyk

Ministerstwo Finansów przygotowuje zmiany w rozliczaniu wydatków na samochody. Przedsiębiorcy zaliczą mniej wydatków do kosztów uzyskania przychodów. 

Ministerstwo Finansów przy okazji udzielania odpowiedzi na interpelację poselską nr 23651 w sprawie kwoty limitu za 1 km przebiegu pojazdu prywatnego użytego do celów służbowych, potwierdziło że trwają pracę, które spowoduję zmiany w rozliczaniu wydatków na samochody. Szykowane zmiany będą niekorzystne dla przedsiębiorców.
W interpelacji wskazano, że w projektowanych zmianach ustaw o podatku dochodowym przewiduje się kompleksowe zmiany w zakresie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z samochodami osobowymi wykorzystywanymi do prowadzenia działalności.

Zmiany w rozliczaniu wydatków na samochody

Proponowane zmiany będą zdecydowanie niekorzystne dla przedsiębiorców.  Pierwsza z nich do ograniczenie procentowe zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów, a druga to ograniczenie kosztów związanych z leasingiem, najmem i dzierżawą samochodów osobowych.

Ograniczenie do 75% wydatków w kosztach podatkowych

Projekt ustawy przewiduje zmianę zasad rozliczania kosztów używania samochodów osobowych wykorzystywanych zarówno dla celów działalności gospodarczej, jak i dla celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością. Jak wskazano w odpowiedzi na interpelacje, projekt zakłada wprowadzenie regulacji, zgodnie z którą wszelkie wydatki związane z korzystaniem z samochodu osobowego służącego podatnikowi także do innych celów niż działalność gospodarcza podlegać będą zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w wysokości 75% tych wydatków. Proponowane zmiany mają również dawać możliwość zaliczenia do kosztów 100% takich wydatków. Jednak będzie można tego dokonywać, jeśli samochód osobowy będzie wyłącznie wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej.  W takim przypadku podatnik będzie musiał prowadzić ewidencję potwierdzającą wykorzystywanie samochodu osobowego wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika (wykorzystywana będzie w tym zakresie ewidencja stosowana dla celów VAT).
W obecnym stanie prawnym wydatki poniesione na samochód osobowy będący środkiem trwałym mogą być uwzględniania w 100%. Dzieję się tak nawet jeśli przedsiębiorca sporadycznie używa ten samochód poza działalnością gospodarczą. Powyższe potwierdza Ministerstwo Finansach m.in. w wydawanych interpretacjach indywidualnych.
Wprowadzenie ograniczenia w zaliczaniu wydatków na samochody osobowe w koszty uzyskania spowoduje, że przez to podatnicy będą musieli więcej zapłacić podatku dochodowego.

Zmiany w samochodach w leasingu

Planowana nowelizacja zakłada także ograniczenie kosztów związanych z leasingiem, najmem i dzierżawą samochodów osobowych. Do kosztów uzyskania przychodów nie będzie można zaliczyć więcej niż 150.000 zł. Jak wskazuje Ministerstwo Finansów ma to na celu ujednolicenie zasad podatkowych rozliczeń tych umów.
Należy zadać pytanie, czy w związku z tym zostanie zwiększony limit dokonywania opisów amortyzacyjnych od pojazdów do 150.000 zł? Na ostateczne rozwiązania należy poczekać, a my na pewno na blogu będziemy o tym informować.