Akty prawne dotyczące prowadzenia firmy będą wchodziły w życie jedynie dwa razy do roku – 1 stycznia i 1 czerwca. Taką uchwałę przyjęła Rada Ministrów 18 lutego 2014 r. Nowe regulacje dotyczą jednak tylko projektów przygotowywanych przez rząd.

Rząd wprowadzi zmiany w przepisach tylko dwa razy w roku

Zasada „dwóch terminów” przyjęta uchwałą Rady Ministrów ujednolica terminy wejścia w życie aktów prawnych, których inicjatorem jest rząd i poszczególni ministrowie. Oznacza to, że przepisy mające wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce będą się zmieniały tylko dwa razy do roku. Dodatkowo uchwała przewiduje, że prace powinny być tak prowadzone, aby ustawy lub rozporządzenia mogły być ogłaszane co najmniej 30 dni przed dniem wejścia ich w życie.

Celem wprowadzenia powyższych zasad jest poprawa funkcjonowania przedsiębiorstw – w szczególności mikro, małych i średnich. Jak można przeczytać w uzasadnieniu projektu uchwały „ograniczenie częstotliwości zmian w przepisach prawa umożliwi przedsiębiorcom skuteczne i racjonalne planowanie działalności, skrócenie czasu poświęconego na analizę i dostosowanie się do nowych przepisów, a tym samym obniży koszty wykonywania działalności gospodarczej”.

Uchwała nie dotyczy projektów pozarządowych

Przyjęta uchwała nie ma jednak zastosowania do wszystkich aktów prawnych istotnych dla przedsiębiorców. Odnosi się bowiem tylko do zmian wprowadzanych przez rząd i nie dotyczy projektów poselskich, senackich, prezydenckich, obywatelskich, czy aktów prawa miejscowego (np. uchwał rad gmin). Rada Ministrów ma zamiar rekomendować stosowanie zasady „dwóch terminów” do pozarządowych projektów ustaw.

W uzasadnieniu projektu uchwały znalazł się także zapis pozwalający na niestosowanie wspominanych regulacji w przypadku pilnego przyjęcia m.in. przepisów:

  • dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia publicznego,
  • w zakresie ochrony stabilności finansowej krajowego systemu finansowego,
  • eliminujących ewidentne „luki prawne”,
  • realizujących orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego,
  • wdrażających prawo Unii Europejskiej lub służące wykonaniu innych zobowiązań międzynarodowych w razie zagrożenia (lub przekroczenia) terminu implementacji dyrektyw lub realizacji innych zobowiązań wynikających z prawa UE lub prawa międzynarodowego.

Zdaniem MG przedsiębiorcy zaoszczędzą 3 godziny miesięcznie

Jak podaje Ministerstwo Gospodarki szacuje się, że dzięki wprowadzeniu proponowanego rozwiązania przedsiębiorcy zaoszczędzą średnio do 3 godzin miesięcznie. To z kolei ma przynieść gospodarce oszczędności w wysokości ok. 1,5 mld zł rocznie. Należy jednak zaznaczyć, że to tylko wyliczenia resortu, które tak naprawdę trudno odnieść do rzeczywistości.

MG powołuje się również na badanie ankietowe zgodnie, z którym przedsiębiorcy w zdecydowanej większości opowiadają się za wprowadzeniem zasady „dwóch terminów”. Na pytanie odnoszące się do częstotliwości zmian w prawie 86% pytanych opowiedziało się za zmianami właśnie 1-2 razy w roku.

Dodatkowo, zgodnie z wynikami ankiety najdotkliwiej na stabilność prowadzenia firmy w Polsce wpływają zmiany w przepisach prawa podatkowego (uważa tak 88% respondentów), ubezpieczeń społecznych (72%) i prawa pracy (41%).

Zmiany w przepisach? – z inFaktem nie musisz się ich obawiać

Co jakiś czas pojawiają się nowe regulacje, które wpływają na prowadzenie firmy w Polsce. Choćby zmiany w VAT jakie weszły w życie z początkiem 2014 r. Korzystając z usług inFaktu nie musisz ciągle śledzić przepisów. Nasi księgowi trzymają rękę na pulsie świetnie orientując się w zachodzących zmianach. W razie jakichkolwiek pytań wystarczy zadzwonić lub przesłać e-maila.

Załóż konto i przetestuj inFakt. Szybko przekonasz się jak ułatwiamy prowadzenie firmy ;)