Wprowadzono zmianę w nazwie jednego z kodów oraz dodano nowy kod przyczyny wyrejestrowania. Obowiązuje ona dla dokumentów składanych od 1 marca 2017 r.


Zmiany w kodach ZUS

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 lutego 2017 r. wprowadza następujące zmiany w rozporządzeniu z z dnia 23 października 2009 r.

Modyfikacje są następujące :

  • w części I. Kod tytułu ubezpieczenia w dziale 1. Podmiot podstawowy wraz z rozszerzeniem, wskazano że kod 11 34 – będzie dotyczył funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej,
  • w części VII. Kod przyczyny wyrejestrowania ubezpieczonego po kodzie 700 dodano nowy : 800 – kod wyrejestrowanie pracownika w związku z przejściem zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę w trybie art. 23(1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – kodeks pracy.

Ponadto na stronie ZUS pojawiły się informacje o tym, że nowy kod i zmieniony opis będą dostępne w programie Płatnik po pobraniu aktualizacji słowników i komponentów.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu