Znikają z ustawy dodatkowe opłaty nakładane na płatników składek, którzy popełnili błąd w dokumentach przekazywanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.  Warto zatem wiedzieć, za co ZUS już nie będzie karał. 

Zmiany w karach dla płatników składek

Zgodnie z nowelą w ustawie z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych uchyla się  art. 47 ust. 10c – 10g. Oznacza to, że nie będzie już kar jeżeli nie nastąpiło przekazanie przez ZUS składki do otwartego funduszu emerytalnego w terminie z powodu nieprzekazania lub przekazania błędnego zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych, zgłoszenia płatnika składek, imiennego raportu miesięcznego, deklaracji rozliczeniowej, dokumentu płatniczego lub zlecenia płatniczego.

W opinii projektodawców dodatkowe opłaty, określone w tych przepisach, są zbędnym obciążeniem zarówno dla płatników składek, jak i dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a koszty związane z wymierzaniem tej opłaty są wielokrotnie wyższe, niż pływy do systemu ubezpieczeń społecznych. Wysokość wpływów na konta w otwartych funduszach emerytalnych poszczególnych ubezpieczonych jest bardzo znikoma i nie wpływa pozytywnie na ich przyszłe świadczenia emerytalne. Na podkreślenie zasługuje też fakt, iż niewiele osób należy do OFE.

Zmiana będzie obowiązywać po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku ustaw.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu