Z początkiem roku w kwestii umów zawieranych z pracownikami, pewne rzeczy uległy zmianie. Aby dowiedzieć się więcej w tym temacie, zachęcam się do zapoznania się z tym artykułem.

Rodzaje umów

Znowelizowany kodeks pracy w art.25 §1 dopuszcza możliwość podpisania umowy na okres próbny, na czas nieokreślony i na czas określony. W 2015 roku była możliwość podpisania także umów na czas wykonania określonej pracy i umowa na zastępstwo – obecnie już takiej opcji nie ma. Ponadto ustawodawca w art.25 §2 wskazał, że umowa o pracę na czas próbny może być zawarta na okres nie dłuższy niż 3 miesiące i ma na celu sprawdzenie kwalifikacji pracownika, czyli tego czy można go zatrudnić na danym stanowisku do wykonywania określonych czynności. Jest możliwość zawarcia kolejnej umowy na okres próbny w sytuacjach gdy :

  • pracownik ma być zatrudniony na stanowisku, na którym będą wykonywane obowiązku innego typu,
  • po upływie 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę, pracownik ma być zatrudniony na tym samym stanowisku, będzie wykonywana praca tego samego rodzaju.

Długość i ilość umów na czas określony

Kolejna zmiana dotyczy umów na czas określony, a mianowicie łączny okres zatrudnienia na czas określony u tego samego pracodawcy nie może przekroczyć 33 miesięcy, a liczba tych umów nie może przekroczyć 3, nie będzie miało znaczenia to czy między umowa była jakąś przerwa, czy nie. Jeśli wystąpi taka sytuacja, że zostanie podpisana 4 umowa na czas określony lub łączny okres zatrudnienia na podstawie takich umów będzie dłuższy niż 33 miesiące, to wówczas uważa się że od dnia zawarcia 4 umowy i od dnia następującego po upływie okresu 33 miesięcy, pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Te kwestie poruszone są w art.25 [1] §1 nowego kodeksu pracy.

kodeks pracy

Okresy wypowiedzenia

Znowelizowana ustawa w art.36 §1 zrówna okresy wypowiedzenia umów zawartych na czas określony i nieokreślony. Wyglądać to będzie tak, że okres wypowiedzenia tych umów będzie uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i będzie wynosi:

  • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
  • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
  • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Uprawnienia związane z macierzyństwem

Zgodnie ze zmienionym art. 177 §3 także umowy o pracę na czas określony przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu