Zmiana podstawy do opłacania FP od 2018


11 października 2017 2 min. czytania

Jaka jest minimalna podstawa do opłacania składek na FP? Czy od 2018 roku ulegnie ona zmianie? 

Zasada przy opłacaniu składek ZUS

Zgodnie z art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy składki na FP opłaca się od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, wynoszących w przeliczeniu na okres miesiąca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę. O wyłączeniach od opłacania tej składki pisałam wcześniej.

Zmiana podstawy do opłacania FP od 2018

Minimalna podstawa od jakiej opłacamy składki na FP jest równa minimalnemu wynagrodzeniu za pracę. Zatem na pewno jest ona opłacana w przypadku pracowników, osób wykonujących zlecenie, których przychód w danym okresie wyniesie 2100 brutto lub więcej, a także niektórych przedsiębiorców. Jeśli mamy kilka źródeł przychodu, obowiązek opłacania składek na fundusz pracy powstaje wtedy, gdy łączna kwota stanowiąca podstawę wymiaru składek wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę.

Przykład 1 – Osoba zatrudniona jest na podstawie umowy o pracę na 1/2 etatu i otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1200 zł brutto. Dodatkowo co miesiąc podpisuje umowę zlecenie na kwotę 1000 zł. Sumarycznie w danym miesiącu osiąga przychód w wysokości 2200 zł (podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe), zatem z obu tytułów musi być opłacana składka na FP. O tym obowiązku ubezpieczony musi poinformować płatników.

Przykład 1 – Osoba prowadzi działalność gospodarczą i opłaca tzw. mały ZUS od minimalnej podstawy, która w 2018 roku wynosi 630 zł. Dodatkowo co miesiąc podpisuje umowę zlecenie na kwotę 1500 zł. Sumarycznie w danym miesiącu podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe przekracza kwotę minimalnego wynagrodzenia w 2018 czyli 2100, zatem z obu tytułów należy opłacać składki na FP.

Należy pamiętać, że od 2018 składka ta łącznie z pozostały należnościami do ZUS tj. składkami społecznymi i zdrowotną będzie wpłaca na indywidualnych rachunek składkowy i określana jednym mianem e-składki.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu