Firmy przewozowe są inaczej opodatkowane, jeśli świadczą usługi na rzecz innych firm, a inaczej, jeśli ich klientami są osoby prywatne


5 sierpnia 2016 3 min. czytania

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług transportu towarów jest tematem dość skomplikowanym i regulowanym przez wiele różnych norm prawnych. Przede wszystkim należy wziąć pod uwagę to czy transport towarów wykonywany jest na rzecz przedsiębiorców, czy też konsumentów.

Transport towarów na rzecz przedsiębiorców

Zasadą jest to, że w przypadku transportu towarów wykonywanego na rzecz przedsiębiorcy miejscem świadczenia usług, a tym samym miejscem opodatkowania VAT jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej (art. 28b ustawy o podatku od towarów i usług).
Tak więc miejscem opodatkowania usługi transportu towarów wykonywanej na rzecz przedsiębiorcy z Niemiec jest terytorium Niemiec. Polski przedsiębiorca świadczący taką usługę na fakturze wpisuje kwotę netto oraz „np” i adnotację odwrotne obciążenie.
Od powyższej zasady istnieje jednak klika wyjątków.
Pierwszy z nich dotyczy świadczenia usług na rzecz podatnika posiadającego na terytorium kraju siedzibę działalności gospodarczej w przypadku jeżeli transport wykonywany jest w całości poza terytorium Unii Europejskiej. W takim wypadku miejscem świadczenia usług, a więc miejscem opodatkowania VAT jest miejsce znajdujące się poza terytorium Unii Europejskiej.
Przykładowo, polski przewoźnik świadczący usługi przewozu towarów z Zurychu do Genewy na rzecz innego polskiego przewoźnika będzie miał obowiązek opodatkować powyższą usługę na terytorium Szwajcarii. Natomiast czyniąc zadość polskim obowiązkom podatkowym powinien wystawić fakturę z „np” i w ten sposób wykazać tę usługę w deklaracji VAT-7.
Kolejnym wyjątkiem jest świadczenie usług transportu towarów na rzecz przedsiębiorcy posiadającego na terytorium państwa trzeciego siedzibę działalności gospodarczej w przypadku, jeżeli transport towarów wykonywany jest w całości na terytorium kraju. W takim wypadku miejscem opodatkowania transportu towarów jest terytorium kraju.
W konsekwencji jeżeli polski przedsiębiorca świadczy usługę transportu towarów z Gdańska do Krakowa na rzecz przedsiębiorcy z Chin, usługa taka jest opodatkowana na terytorium Polski.
transport towarów - miejsce opodatkowania VAT

Transport towarów na rzecz konsumentów

W przypadku transportu towarów dokonywanego na rzecz konsumentów sprawa wygląda nieco inaczej. W myśl art. 28f ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług miejscem świadczenia usług transportu towarów na rzecz konsumentów jest miejsce, w którym odbywa się transport, z uwzględnieniem pokonanych odległości.
Przedstawiając powyższe regulacje na przykładzie – w przypadku transportu towarów na rzecz konsumenta dokonywanego na trasie z Warszawy do Moskwy, miejscem opodatkowania jest Polska oraz Rosja z uwzględnieniem pokonanych odległości. Opodatkowaniu podatkiem podatkiem od towarów i usług na terytorium Polski odpowiada tylko ta część transportu, która przebiega na terytorium kraju, natomiast pozostałą część transportu przewoźnik powinien opodatkować na terytorium Rosji.
Inaczej będzie wyglądać opodatkowanie transportu towarów w przypadku, jeżeli jego rozpoczęcie i zakończenie będzie mieć miejsce na terytorium dwóch różnych państw członkowskich. W takim wypadku transport opodatkowany jest w miejscu, w którym się rozpoczyna.
W związku z tym, w przypadku transportu towaru wykonywanego na rzecz konsumenta na trasie Berlin-Praga, transport ten podlega opodatkowaniu w miejscu jego rozpoczęcia czyli na terytorium Niemiec.
 

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu