Zapłata podatku przez osobę trzecią? Tak to możliwe!


26 września 2016 2 min. czytania

Zbliża się termin zapłaty zobowiązania podatkowego? Nie posiadasz możliwości zrealizowania przelewu w terminie? Nic straconego! Od 2016 r. podatek za Ciebie mogą zapłacić najbliżsi członkowie rodziny, a nawet osoby niespokrewnione.

Zapłata podatku w terminie jest jednym z głównych obowiązków podatników. Dotyczy on zarówno osób prowadzących działalność gospodarczą oraz osób fizycznych, które działalności gospodarczej nie prowadzą. Zapłata zobowiązania może nastąpić w sposób tradycyjny – przelewem, lub za pomocą gotówki w kasie urzędu skarbowego czy okienku pocztowym. Każda z tych form płatności skutkuje innym terminem uznania podatku za opłacony. W przypadku płatności przelewem podatek za uregulowany uważa się w dniu obciążenia rachunku bankowego podatnika. Natomiast w przypadku płatności gotówkowej – w dniu wpłaty podatku w kasie.
Zapłata podatku przez osobę trzecią? Tak to możliwe!
A jak wybrnąć z sytuacji podczas, gdy podatnik nie ma możliwości zapłaty podatku w terminie?
Od dnia 1 stycznia 2016 r. obowiązują znowelizowane przepisy Ordynacji Podatkowej, które ułatwiają między innymi kwestię regulowania podatków. Obecnie zobowiązania podatkowe podatnika może zapłacić nie tylko on sam. Zgodnie z nowym przepisem zapłata podatku może nastąpić także przez:

1) małżonka podatnika, jego zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę;

2) aktualnego właściciela przedmiotu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego, jeżeli podatek zabezpieczony jest hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym;

3) inny podmiot, w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 1000 zł.

W tym przypadku bez problemu w opłaceniu zobowiązania podatkowego podatnika w terminie może pomóc najbliższa rodzina lub osoby zaprzyjaźnione. Należy wspomnieć również , że osoby wymienione w punkcie 1 oraz 2 mogą dokonać zapłaty podatku w imieniu podatnika bez ograniczenia kwotowego.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu