Czy można zapłacić podatek z cudzego konta bankowego?

Niekiedy nawet podatnik sumiennie płacący swoje zobowiązania może znaleźć się w sytuacji, w której nie będzie w stanie uiścić podatku w terminie. Naturalnym rozwiązaniem wydaje się wówczas uregulowanie należności przez członka rodziny albo bliskiego współpracownika. Ale czy podatek można zapłacić w cudzym imieniu?

Żelazna zasada mówi, że podatki płaci się samodzielnie

Istnieje sporo opłat, które przedsiębiorca zobligowany jest ponosić w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą. Poza podatkiem dochodowym, VAT i składkami ZUS zdarza się, że konieczna jest zapłata m.in. abonamentu RTV, podatku od nieruchomości czy opłaty środowiskowej. Problem może pojawić się, gdy z jakichś względów, np. technicznych, przedsiębiorca nie jest w stanie samodzielnie uregulować swoich należności. Co wtedy?

Zdawać by się mogło, że właściwej wpłaty mogłaby dokonać za właściciela firmy tzw. osoba trzecia, najczęściej współmałżonek, członek rodziny, przyjaciel albo też bliski współpracownik. Nic bardziej mylnego. W przepisach funkcjonuje żelazna zasada, zgodnie z którą możliwa jest zapłata podatku wyłącznie za siebie. Dotyczy to nawet sytuacji, gdy mąż zapłaci podatek za żonę, jednak nie uczyni tego ze wspólnego rachunku bankowego.

Jakie konsekwencje zapłaty podatku za kogoś innego?

Fiskus nie akceptuje przelewu, który nie wyszedł z rachunku przedsiębiorcy. Tym samym zapłata podatku przez kogoś innego nie sprawi, że należność względem urzędu zostanie uregulowana.  Zobowiązanie w dalszym ciągu trzeba spłacić, urząd skarbowy może też zacząć naliczać odsetki od zaległości podatkowej (jeśli minął termin zapłaty).

Z kolei osoba, która zdecydowała się uiścić podatek za kogoś innego musi ubiegać się o zwrot pieniędzy. Wpłacona kwota nie może bowiem zostać zakwalifikowana jako nadpłata jej własnego podatku. Jeśli chcemy pomóc innej osobie w uregulowaniu należności względem fiskusa, najlepiej jest wręczyć jej pieniądze osobiście albo przelać na konto bankowe.

Zapłata podatku za inną osobę możliwa tylko w planach MF

Jakiś czas temu Ministerstwo Finansów zapowiadało wprowadzenie zmian w zasadach płacenia podatku. W ich myśl zasada, że podatek można zapłacić wyłącznie we własnym imieniu, miała przestać obowiązywać. Projekt zmian proponowanych przez resort zakładał, że podatek mogliby za podatnika uiścić członkowie jego rodziny – m.in. małżonek, dzieci, wnuki, rodzice, dziadkowie.

Dziadkowie lub rodzice płacą podatek

MF planowało także dać możliwość opłacania podatku osobom spoza najbliższej rodziny, np. wspólnikom. Z zastrzeżeniem, że zapłacona w ten sposób kwota podatku nie przekraczałaby 1.000 zł.Co ważne, w obu powyższych przypadkach, z dokumentów wpłaty miało jasno wynikać, za kogo płacony jest podatek.

Projekt Ministerstwa Finansów nie wszedł jednak w życie. Nie ma również informacji co do tego, kiedy ewentualnie miałoby się to stać.

Chcesz opłacać podatki terminowo i w prosty sposób?

Sprawdź, jak łatwo wystawisz e-fakturę

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.