Jak odwiesić działalność gospodarczą? Czy trzeba ponownie robić zgłoszenia do ZUS?


15 listopada 2018 4 min. czytania

Przedsiębiorca, który zawiesił jednoosobową działalność gospodarczą, ma oczywiście prawo do jej wznowienia. Jakie dokumenty musi złożyć?

Spis treści

Odnosząc się do art. 14a ust. ustawy z dnia 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej należy zauważyć iż, wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje na wniosek przedsiębiorcy do dnia wskazanego w wniosku CEIDG-1, który nie może być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku.

Przykład 1

Przedsiębiorca, który ma zawieszoną działalność od dnia 01.01.2016, w dniu 20.10.2016 r. składa wniosek o wznowienie działalności. Najwcześniejsza data odwieszenia jaką może podać, to 20.10.2016 r. Nie ma żadnego problemu z tym, aby podał datę przyszłą.

uwaga

Wznowienie działalności po okresie krótszym niż 30 dni (nie ma zastosowania do miesiąca lutego), traktowane jest jak ciągłe prowadzenie działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca oprócz wniosku CEIDG-1, nie informuje dodatkowo Urzędu Skarbowego, ani ZUS-u o wznowieniu działalności gospodarczej. Urząd miasta lub gminy po otrzymaniu wniosku CEIDG-1 zawierającego informację o wznowieniu działalności gospodarczej, przekazuje wszystkie wiadomości do odpowiednich instytucji.

PIT, VAT

W kwestii rozliczania podatku dochodowego należy pamiętać, że jeśli w okresie zawieszenia działalności powstał przychód, to zaliczkę na podatek dochodowy należy odprowadzić po wznowieniu działalności, chyba że wznowienie nastąpiło w kolejnym roki i zostało to uwzględnione w zeznaniu rocznym.

Jeśli chodzi o VAT, to po wznowieniu działalności czynny podatnik VAT składa deklaracje i rozlicza koszty stałe powstałe w czasie zawieszenia, chyba że wykonywał te czynności na bieżąco.

Wznowienie działalności gospodarczej

ZUS

W temacie ZUS pojawia się nieco więcej pytań. Istotne jest, że od dnia wskazanego we wniosku jako dzień wznowienia działalności przedsiębiorca, zazwyczaj znów podlega ubezpieczeniom z tego tytułu.

Na podstawie informacji z CEIDG, ZUS samodzielnie sporządza dokumenty ubezpieczeniowe i zgłasza:

 • płatnika składek – na formularzu ZUS ZFA,
 • przedsiębiorcę do ubezpieczeń  – odpowiednio na formularzu ZUS ZUA lub ZUS ZZA, zgodnie ze schematem podlegania ubezpieczeniom, który był wskazany w ostatnim zgłoszeniu przed zawieszeniem działalności.

Co ważne, po wznowieniu wykonywania działalności osoba prowadząca tę działalność ma obowiązek zgłoszenia członków rodziny, którzy nadal spełniają warunki określone ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

uwaga

Jeśli w okresie zawieszenia działalności wystąpiły zmiany związane ze zmianą kodu tytułu ubezpieczenia albo schematem podlegania ubezpieczeniom, do złożenia zgłoszeń do ubezpieczeń zobowiązany jest płatnik składek.

Przykład 2

Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą od dnia 01.01.2013, zawiesił ją na okres od dnia 01.05.2014 do 31.07.2015 włącznie. Działalność jest jego jedynym tytułem do ubezpieczeń.

Temu przedsiębiorcy przysługiwał preferencyjny ZUS od stycznia 2013 do grudnia 2014, zatem po wznowieniu działalności nastąpiła zmiany kodu tytułu ubezpieczenia. Po odwieszeniu działalności płatnik musi :

 • wyrejestrować się z ubezpieczeń na druku ZUS ZWUA z kodem 05 70,
 • zarejestrować się do ubezpieczeń na druku ZUS ZUA z kodem 05 10,
 • złożyć za sierpień deklaracje ZUS DRA (w kolejnych okresach będzie się ona kopiować, jeśli nie będzie zmian).

Przykład 3

Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą od dnia 01.01.2009, zawiesił ją na okres od dnia 01.05.2014 do 31.07.2015 włącznie. Działalność była jego jedynym tytułem do ubezpieczeń. W czasie zawieszenia działalności podjął zatrudnienie w oparciu o umowę o prace na kwotę większą niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Czynności wykonywane w ramach działalności i umowy o pracę oczywiście się wykluczają.

Po wznowieniu działalności obowiązkowo opłacane są składki z tytułu umowy o pracę, natomiast z działalności obligatoryjna jest tylko składka zdrowotna. Płatnik musi :

 • wyrejestrować się z ubezpieczeń na druku ZUS ZWUA z kodem 05 10,
 • zarejestrować się do ubezpieczeń na druku ZUS ZZA z kodem 05 10,
 • złożyć za sierpień deklaracje ZUS DRA (w kolejnych okresach będzie się ona kopiować, jeśli nie będzie zmian).

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu